Op ruim 16.000 adressen in Groningen wordt de komende dagen een brief bezorgd van het tijdelijke schadeloket met het aanbod voor de snelle afhandeling van aardbevingsschade. Het gaat in totaal om zo'n 20.000 schades.

Woensdag gaat de zogenaamde stuwmeerregeling in werking. Gedupeerden die hun schade voor 13 juni hebben gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) , kunnen daarvan gebruikmaken.

'Groningen is hier echt mee geholpen'

,,Het is een aantrekkelijke regeling en we verwachten dat veel Groningers er gebruik van maken'', zegt voorzitter Bas Kortmann van het schadeloket. ,,Ik denk dat Groningen hier echt mee is geholpen. Wie al lang wacht, krijgt nu de kans de schade op korte termijn te laten afhandelen.''

Bewoners kunnen kiezen voor een vaste vergoeding van 5000 euro en hoeven niet meer af te wachten op de behandeling van hun schade. Wie voor 1 januari 2019 schade heeft gemeld, kan die door een aannemer laten herstellen voor een bedrag van maximaal 10.000 euro.

Het schadeloket maakt extra capaciteit vrij om vragen van bewoners te beantwoorden. Ook wijst de TCMG erop dat bewoners voor advies terechtkunnen bij hun zaakbegeleider. ,,Zo nodig gaan we opschalen'', aldus Kortmann.

Tot 1 januari de tijd om te beslissen

Bewoners krijgen tot 1 januari volgend jaar om te beslissen of ze meedoen aan de regeling. De verwachting is dat op deze manier zo'n 15.000 meldingen versneld kunnen worden afgehandeld, waardoor er meer capaciteit beschikbaar komt voor de afwikkeling van de resterende claims en nieuwe schademeldingen. ,,We gaan ervan uit dat we straks schademeldingen binnen drie tot zes maanden kunnen afhandelen'', aldus Kortmann.

Het schadeloket gaat bij een aantal deelnemers die hun schade hebben laten herstellen na verloop van tijd een 'nulmeting' uitvoeren. Een medewerker van het loket komt dan langs en maakt foto's. ,,De nulmeting wordt gebruikt om vast te stellen welke schade is afgehandeld en om in de toekomst nieuwe schade te herkennen'', schrijft het loket in de brief aan de bewoners.

Vraag is of er straks genoeg aannemers, bouwvakkers en stukadoors zijn om alle schades te repareren. ,,Niet iedereen zal de aannemer meteen laten komen'', denkt Kortmann.

Zorgen over zorgvuldigheid bij Groninger Bodem Beweging

,,Als inwoners massaal de telefoon pakken, betekent dat niet dat wij het probleem in een paar dagen oplossen. De stroom van schades is niet voor niets een stuwmeer dat zorgvuldig is opgebouwd. Het is afwachten hoeveel mensen gebruikmaken van de regeling. Vervolgens is het de vraag hoeveel mensen de reparaties laten doen. Dat weet de bouwwereld niet'', zegt directeur Jan Emmo Hut van bouwbedrijf Kooi in Appingedam.

In Groningen zijn er zorgen over de uitvoering van de door minister Wiebes verruimde regeling. Zo wil de Groninger Bodem Beweging niet dat snelheid ten koste van zorgvuldigheid gaat. Ook vraagt de Bodembeweging om toezicht op aannemers, die immers een steeds belangrijker rol spelen bij de afhandeling van schade. Het Groninger Gasberaad vreest dat de afhandeling van schade te veel wordt losgezongen van de versterking van huizen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen