Scholenfusie Westerlee in de maak

Scholenfusie Westerlee in de maak

De besturen van het christelijk en openbaar basisonderwijs in Oost-Groningen zijn met elkaar in gesprek over een mogelijke fusie tussen twee basisscholen in Westerlee.

De besturen van het christelijk en openbaar basisonderwijs in Oost-Groningen zijn met elkaar in gesprek over een mogelijke fusie tussen twee basisscholen in Westerlee.

De reden dat de beide besturen met elkaar om tafel zitten is het teruglopend aantal leerlingen op de openbare Burgemeester Venemaschool. Dat aantal heeft bijna de ondergrens bereikt. Er volgen nog ongeveer 25 kinderen les. Zodra het aantal van 23 leerlingen is bereikt, komt de school in de risicogroep. Sluiting ligt dan op de loer. Van het ministerie krijgt de school dan nog drie jaar de tijd, maar uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen de school op te heffen.

Sluiting
Onderwijswethouder Bard Boon (PvhN, foto) in de gemeente Oldambt voorzag in 2013 al problemen, vanwege het geringe aantal leerlingen op de Venemaschool. In 2013 nam de raad van Oldambt ook al een ingrijpend besluit door de Sportelschool in Nieuw-Scheemda definitief te sluiten. Er kregen nog twaalf leerlingen les. De school fuseerde uiteindelijk met de openbare basisschool Letterwies in Nieuwolda.

De christelijke basisschool in Westerlee, Het Baken, heeft nog ruim honderd leerlingen en zou zich in principe nog prima kunnen redden. Toch staat de school niet onwelwillend tegenover een mogelijke fusie.

Gesprekken
Jan de Boer, voorzitter van het bestuur van het christelijk onderwijs in Noord-Oost-Groningen, bevestigt dat toestemming is gegeven om informeel met elkaar in contact te gaan. Zo zijn de medezeggenschapsraden al met elkaar in gesprek. Hij heeft goede hoop dat beide scholen elkaar vinden. ,,Zodra we zicht hebben op een goede toekomst, gaan we het formele traject in. Voor het dorp Westerlee is het een goede zaak als basisonderwijs blijft behouden. Voor een school ligt er best een kansrijke toekomst. Het allerbelangrijkste is dat goed basisonderwijs voor de leerlingen kan worden gegarandeerd.”

Wethouder Boon juicht het toe dat wordt gesproken over de onderwijstoekomst in Westerlee. ,,Ik sta weliswaar aan de zijlijn, maar ik vind het van belang dat voor de kinderen en ouders in het dorp onderwijs kan worden aangeboden. Hij beseft ook dat er enkele hobbels te nemen zijn, maar is blij dat het ei is gelegd. ,,Maar het wordt zeer zeker nog een papieren exercitie. Los nog van het financiële aspect."

Foto archief DvhN

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen