Schoolbesturen Lauwers en Eems Warffum en VCPO Noord-Groningen Winsum onderzoeken samenwerking

De Borgschool in Winsum valt onder schoolbestuur VCPO Noord-Groningen. Foto DVHN

De schoolbesturen Lauwers en Eems en VCPO Noord-Groningen onderzoeken of ze bestuurlijke kunnen samenwerken. Het kan leiden tot een fusie.

Openbaar schoolbestuur Lauwers en Eems in Warffum heeft zestien basisscholen in Noord-Groningen en het christelijke VCPO in Winsum vijftien. ,,Onze scholen zitten in dezelfde regio en in dezelfde dorpen’’, zegt Simon van der Wal van VCPO Noord-Groningen. ,,Samen hebben we al samenwerkingsscholen zoals in Leens, Zoutkamp, Roodeschool en Rasquert.’’

Samenwerking

Verder volgen kinderen met een buitenlandse achtergrond, of ze nu op een openbare of christelijke basisschool zitten, gezamenlijk taalles. Van beide schoolbesturen krijgen theoretische moeilijk lerende kinderen een dagdeel in de week samen praktijkles. Ook maken ze gebruik van dezelfde orthopedagoog.

Gepuzzel: Welk schoolbestuur?

Als een openbare en christelijke basisschool in een dorp willen samenwerken is het steeds een gepuzzel onder welk schoolbestuur de school moet vallen, zegt Van der Wal. ,,We merken dat basisscholen elkaar op zoeken, zeker als er in het kader van de aardbevingen nieuw gebouwd of versterkt moet worden. Als we een schoolbestuur zijn is dat makkelijker te regelen.’’

Risico’s en meerwaarde

Het komend half jaar vinden gesprekken met alle geledingen plaats om te kijken of er draagvlak voor de samenwerking is, wat de risico’s zijn en wat de meerwaarde. Voor de zomervakantie moet er een advies liggen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen