Het ziet ernaar uit dat leerlingen van groep 8 dit jaar zelf een definitieve schoolkeuze moeten maken. Ouders mogen op open dagen de school niet in.

Middelbare scholen in de stad Groningen, dertig locaties, geven alleen leerlingen een rondleiding. Ouders mogen in verband met corona al sinds eind oktober de school niet meer in. ,,We ontvangen het liefst leerlingen én ouders maar dit jaar kan het jammer genoeg niet anders’’, zegt Petra Verweij namens de scholen.

Open dagen worden uitgesteld

Meerdere middelbare scholen hebben om die reden hun open dagen in januari uitgesteld en hopen dat in februari meer mogelijk is. De meeste scholen gaan online zoals Ubbo Emmius Stadskanaal, Dollard College (Winschoten, Pekela), rsg De Borgen (Leek, Roden, Grootegast) en Terra (Groningen, Assen, Emmen, Meppel). Mochten de coronamaatregelen versoepelen dan overwegen ze alsnog fysieke bijeenkomsten, zegt woordvoerder Gretha van der Veen namens de laatste scholen.

Scholengemeenschap Vincent van Gogh in Assen heeft haar meedraaimiddagen in januari afgelast en of deze in februari doorgaan is nog de vraag. Het Esdal College Emmen heeft de gymnasiummiddag afgeblazen en broedt nog op de invulling van de open dagen, net als het Carmelcollege Emmen.

Honderden ouders in de school

De voorlichtings- en meeloopdagen staan daarmee in schril contrast tot voorgaande jaren. Scholen die zich dan op hun best presenteren, krijgen elk jaar honderden, zo niet meer dan duizend ouders en kinderen over de vloer.

Hoger opgeleiden weten websites en schoolgidsen wel te vinden

Dat veel voorlichtingsdagen niet doorgaan hoeft voor hoger opgeleide ouders niet zo’n probleem te zijn, zegt Anneke Timmermans, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Zij zijn vaak in groep 7 al met schoolkeuze bezig en ook al naar voorlichtingsdagen geweest. Ze weten schoolwebsites goed te vinden, net als schoolgidsen en sites van de inspectie. Ze kennen het schoolsysteem en begrijpen wat er staat.’’ Ook hebben ze een groter netwerk en wisselingen ze ervaringen uit met andere ouders. ,,Lager opgeleiden zijn later bezig met schoolkeuze. Vaak gaan ze zich nu oriënteren en nu zijn er dus minder mogelijkheden.’’

In plattelandsgebieden is vaak naar een middelbare school

Die keuzemogelijkheden gelden trouwens vooral voor kinderen in plaatsen met meerdere middelbare scholen. Kinderen in plattelandsgebieden hebben vaak niet veel te kiezen. Die gaan gewoon naar de dichtstbijzijnde school. Een andere school is te ver weg.

Online kunnen kinderen de sfeer niet proeven

Als ouders niet mee kunnen naar een middelbare school is het belangrijk dat kinderen wel een kijkje kunnen nemen, zegt Timmermans. ,,De overgang van groep 8 naar de middelbare school is een grote stap. Kinderen vinden het spannend. Ze willen het gebouw zien, merken hoe ze worden ontvangen, weten hoe de leraren eruitzien en wat ze zeggen. Ze krijgen nieuwe klasgenoten en gaan puberen. Er verandert echt heel veel voor ze.’’ Al die dingen kunnen ze dan thuis toch met hun ouders delen. ,,Dat is beter dan alleen een online-meeting waarbij ze de sfeer niet kunnen proeven.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus