Seaports klaar met natuurcompensatie

Er is voldoende natuur aangelegd. Ook zijn er genoeg andere maatregelen getroffen om bedrijfsactiviteiten in de zeehavens te compenseren.

De provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken hebben Groningen Seaports (GSP) meegedeeld dat aan alle verplichtingen is voldaan. In acht jaar tijd is met de natuurcompensatie een bedrag gemoeid van 20 miljoen euro.

De natuurmaatregelen waren nodig om te voorkomen dat flora en fauna niets te betekenen zouden hebben bij de vergunningverlening voor de bouw van twee energiecentrales (RWE en Nuon), verdieping van de Eemshaven en het bouwrijp maken van meerdere terreinen.

Natuur- kwelder- en rustgebied

Er is een nieuw natuurgebied aangelegd van 50 hectare in de Emmapolder en er is ruim 22 hectare kweldergebied aangekocht waar natuurwaarden zijn hersteld. Door in de Dollard de rechten van elf garnalenvissers af te kopen, is een groot rustgebied (5000 hectare) gecreëerd waar het bodemleven zich herstelt.

Ruim vijf jaar is onderzoek gedaan naar de effecten van bouwwerkzaamheden en andere industriële activiteiten in en rondom de Eemshaven. Daarbij was vooral oog voor het gedrag en aantallen van vogels, vissen en zeehonden. Ook is onderzocht of de maatregelen en de aanleg van nieuwe natuurgebieden wel zin hebben gehad. Volgens Groningen Seaports is er geen sprake van een negatief effect op beschermde soorten. Na de werkzaamheden zouden veel vogels weer zijn teruggekeerd in de Eemshaven. Het natuurgebied in de Emmapolder is, zo meldt GSP, bijzonder in trek bij vogelaars.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.