Shell kent de toekomst van Noord-Nederland. Nu wij zelf nog

Ter illustratie. Het project is door de financiering van Shell en diens betrokkenheid bij het gasdossier omstreden bij de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Foto: Shutterstock

De provinciebesturen willen meer weten van de toekomstscenario’s die door een groep noorderlingen zijn gemaakt met financiële hulp van Shell.

De afgelopen maanden hebben ongeveer veertig mensen uit Drenthe, Groningen en Friesland toekomstverhalen voor Noord-Nederland gemaakt. Van overheidsfunctionaris tot agrariër, van werkgever tot student, mensen uit de cultuursector en mensen uit de media. Het doel was inspiratie te vinden om de toekomst bewust een andere wending te geven.

Gesprekken in besloten kring

De Groningse gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) die in het begeleidingsteam zit, bevestigt dat de toekomstscenario’s klaar zijn. ,,Als de definitieve versies er zijn, komen ze naar u toe.’’ Volgens SP-Statenlid Kees Frenay is het akelig stil. ,,U heeft gezegd dat we recht hebben op de uitkomsten.’’

Homan onderstreept dat het scenarioteam eigenaar is van de toekomstverhalen. ,,Als lid van het begeleidingsteam hebben we dit mede mogelijk gemaakt.’’ Al eerder zei de gedeputeerde blij te zijn met het Shell-initiatief. ,,De uitkomst kan behulpzaam zijn bij toekomstig beleid. Wat er met de scenario’s gebeurt, zullen we zien.’’

De lijst van deelnemers aan de expertbijeenkomsten is vertrouwelijk. De noorderlingen doen mee op persoonlijke titel. Ze vertegenwoordigen niet hun organisatie. De gesprekken hadden in besloten kring plaats.

De deelnemers bogen zich over alle mogelijke sociale, economische en maatschappelijke onderwerpen. Shell schakelde voor het proces het internationale bureau Reos Partners in. Dit bureau hanteert een methode die succesvol is gebruikt tijdens de burgeroorlog in Colombia, politieke en sociale spanningen in Zuid-Afrika en in Zuid-Amerika rond de drugsproblematiek.

‘Er valt niets te melden’

Het project is door de financiering van Shell en diens betrokkenheid bij het gasdossier omstreden bij de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Tevergeefs werden zij gevraagd mee te doen.

Josephine Pallandt van Reos Partners die de noorderlingen begeleidt, zegt dat op dit moment niets te melden valt. Eerder verklaarde ze dat de missie geslaagd is als verscheidene partijen die moeite hadden om met elkaar aan tafel te zitten nu wel gezamenlijk aan een toekomst willen bouwen. ,,Dat taaie vraagstukken bespreekbaar worden ondanks de verschillen van alle partijen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen