Stijgende woningprijzen, huizen die als warme broodjes over de balie vliegen: de gemeenteraad van Stadskanaal ziet geen krimp meer in de gemeente. Het slot op de woningmarkt mag van de politici na een jaar weer los.

Daarmee reageerden zij maandagavond op een voorstel van het college om de bijna vierhonderd ‘bevroren’ bouwgronden, of ‘woontitels’, weer benutbaar te maken. Dat besluit was vorig jaar genomen omdat het woord ‘krimp’ nog volop circuleerde. Sindsdien is de woningmarkt volledig op z’n kop gegaan in de regio, zien de politici.

De woningprijzen schieten omhoog, woningen staan nog amper een maand te koop en het aanbod is dan ook laag. Dat biedt kansen voor de gemeente, zegt Peter Gelling (CDA). ,,We zien die volop. We moeten verder kijken en bouwen. De woningmarkt is dynamisch, daar moeten we op inspelen.’’

Dat gevoel leefde ook bij de andere leden van de raad. Hoewel de PvdA en D66 het jammer vonden dat het besluit überhaupt genomen moest worden. Zij vonden vorig jaar al dat de bouwgronden niet bevroren mochten worden. ,,Ook toen was er al een groot tekort aan huizen’’, zegt Egbert Hofstra (PvdA). ,,We vinden dat een jaar verloren is gegaan waarbij we ons achter hebben gesteld ten opzichte van onze buurgemeenten.’’

Bouwplannen omliggende gemeenten

Daarmee doelt Hofstra op de plannen voor ruim 700 en 800 woningen die in respectievelijk de gemeenten Veendam en Oldambt gebouwd gaat worden. ,,Het is betreurenswaardig dat de gemeente zich zo in de voet schiet.’’ Ook Klaas Pals (D66) vindt dat, hij wil graag dat er een betere visie komt.

Volgens de verantwoordelijk wethouder Goziena Brongers (CDA) valt dat allemaal wel mee: ,,‘er is een jaar verloren gegaan’. Zo zie ik dat niet. De raad heeft dit besluit vorig jaar genomen daarna de woonvisie vastgesteld. Daarmee zijn de titels niet wegbestemd’’, volgens de wethouder bood het juist ruimte en maatwerk voor de woningmarkt in de gemeente.

Met het nieuwe besluit wordt daar nog een extra impuls aan gegeven. ,,We stellen eigenlijk alle flexibiliteit voor die nodig is om te voldoen om aan de veranderende woningopgaven in onze gemeente.’’ In september wordt de woonvisie geëvalueerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen