Smakelijk plantje op de kwelder bij Delfzijl beschermt de dijk en maakt de Eems schoner

Vrijwilligers zaaien zeekraal in op de gloednieuwe kwelder bij Delfzijl. Over een paar maanden is dit een groen paradijsje.

De gloednieuwe kwelder bij Delfzijl is vandaag ingezaaid met zeekraal. Het smakelijke plantje is goed voor het milieu én de dijk. Maar groeit hij er ook goed?

Terwijl windmolenwieken suizen en fluiten, lopen zes ijverige zaaiers op een rij over de kersverse kwelder bij Delfzijl. Ze trotseren de vlagerige westenwind die aan hun met zaad en zaagsel gevulde emmers rukt en werpen zwierig handjes zeekraalzaad over de zilte modder.

,,Zo mensen, nu nog een rondje’’, roept onderzoeksleider Martin Baptist van natuuradviesbureau EcoShape en Wageningen Marine Research. Waarop de rij een stukje opschuift en nog een rondgang maakt.

Om te zorgen dat de zaadjes goed ontkiemen en niet meteen wegwaaien, is het zaadmengsel vermengd met nat zaagsel. ,,De zaadjes zijn ook voor gekiemd, zodat ze snel aanslaan’’, aldus Baptist. Wanneer het een beetje regent en de temperatuur minimaal 10,5 graden is, vormen de zaadjes meestal binnen vijf dagen worteltjes.

Bestuderen

Om de effecten te vergelijken, zijn er zes gelijke kweldervakken van elk 9000 vierkante meter groot afgezet. Drie daarvan worden ingezaaid. Zo kunnen de onderzoekers de effecten van zeekraal bestuderen.

,,Het is een project waarbij we moderne technologie combineren met traditionele technieken’’, had Baptist van te voren al geconstateerd. Zo worden bij het kwelderonderzoek sensoren gebuikt en een drone van drie ton, voor het maken van nauwkeurige hoogtemetingen. Maar ook een ouderwetse strosnijder kwam van pas, terwijl de kwelders traditioneel zijn afgezet met dammetjes van rijshout.

Testlocatie

Het draait allemaal om de nieuwe kwelder bij Delfzijl, die is opgetrokken uit 1,5 miljoen ton klei en slib uit de Eems. Ecoshape heeft daar een testlocatie aangelegd voor kwelderontwikkeling. Kwelders zijn niet alleen waardevol natuurgebied, maar ze dempen de effecten van bodemdaling en zeespiegelstijging. En het ‘voorland’ aan de Eems vangt ook nog eens slib in uit de rivier, waardoor die een beetje minder modderig wordt.

Modderig

Om te zorgen dat de modderige lap grond langs de dijk verandert in een weelderig paradijsje, zaait Ecoshape zeekraal in. Het eenjarige plantje is een pionier, die goed is bestand tegen zout water en het goed doet op kwelders. Daar houdt de zilte plant, die overigens heerlijk is in de wok met een uitje en wat knoflook, slib vast waardoor de kwelder langzaam aangroeit.

,,Het plantje breekt de golven. Zo krijgt de dijk straks veel minder voor zijn kiezen’’, zegt projectleider Aaldert de Vrieze.

,,In feite is dit een uniek project, dat nergens op de wereld wordt gedaan. Maar de kennis die we hier opdoen, kunnen we elders ook toepassen’’, denkt Baptist. Hij hoopt op een frisgroene kwelder, zo rond augustus.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen