SodM: Maak versterkingsoperatie in Groningen niet nog ingewikkelder met extra commissie

SodM: snel terug met gaswining

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) maakt zich zorgen over de snelheid van de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied in Groningen. Volgens de SodM gaat de versterking nog te traag. Bovendien vreest de SodM dat de gewenste snelheid er niet komt.

De toezichthouder stelt dat de plannen voor een nieuw Tijdelijke Commissie Versterken (TCV) de versterking nodeloos ingewikkeld maken en mogelijk opnieuw voor vertraging zorgen. Dat staat in het eerste voortgangsverslag van de toezichthouder over de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning.

Afspraken moeten juist eenvoudiger

SodM pleit ervoor dat de minister beter gebruik kan maken van de bestaande mogelijkheden binnen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en in de regio. De afspraken moeten juist eenvoudiger om tot voldoende snelheid binnen de versterkingsoperatie te komen.

Ministers Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken werken momenteel samen met de regio aan een crisis-aanpak voor de versterking. De nieuwe Tijdelijke Commissie Versterken moet een onafhankelijk orgaan van deskundigen worden dat beoordeelt of een gebouw voldoet aan de veiligheid.

SodM stelt dat het mogelijk is af te zien van de oprichting van een Tijdelijke Commissie Versterking. ,,Nog een commissie maakt de versterking te ingewikkeld.''

De organisatie vindt dat er geen herbeoordeling moet plaatshebben van adressen en gebouwen die eerder zijn geïnspecteerd. ,,Herbeoordeling van panden die als risicovol zijn bestempeld, is niet nodig. Het kan de versterking nodeloos vertragen. Wij vinden dat niet terug in de bestuurlijke afspraken.''

Twee kapiteins op één schip

Theodor Kockelkoren, inspecteur van SodM, stelt dat de ministers moeten voorkomen dat er twee kapiteins op één schip staan. ,,Geef de Nationaal Coördinator Groningen het vertrouwen om de versterking met de gemeenten aan de hand van hun lokale plannen uit te voeren'', zegt hij. ,,De komst van een nieuwe Tijdelijke Commissie Versterking kan de voortgang vertragen, omdat er dan een tweede instantie is die besluiten in de versterking toetst.''

Kockelkoren stelt dat de lokale plannen vastlopen. ,,Of de NAM uit de versterking is? Wij stellen vast dat de uitvoering van lokale plannen stagneert.'' Volgens de inspecteur was er onvoldoende regie. ,,Er werd gebruik gemaakt van het Centrum Veilig Wonen (CVW). Nou, dan heb je de NAM aan boord. Ik heb geen signalen ontvangen dat er bewust is vertraagd, maar zeker is dat er niet volgens lokale plannen is gewerkt.''

Eigen financieel budget NCG

Volgens Kockelkoren moet de NCG een eigen financieel budget krijgen om de versterking uit te voeren. ,,Daarmee voorkom je oponthoud en discussies over de vraag of iets wel of niet nodig is voor de veiligheid. Je moet de versterking niet bezoedelen met tijdrovende discussies.''

Volgens hem wordt het tijd dat er bij de versterking meters worden gemaakt. ,,De NCG moet financiële ruimte hebben en het vertrouwen van de minister krijgen.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen