SodM eist extra maatregelen van NAM na condensaat-lek tankenpark Farmsum

Na het lek op het NAM-tankenpark in Farmsum stroomde begin oktober een forse hoeveelheid giftig en explosief aardgascondensaat het naburige Afwateringskanaal in. Foto: Archief/De Vries Media

Op aandringen van het Staatstoezicht op de Mijnen scherpt de NAM de veiligheidsregels aan bij zijn tankenpark in Farmsum bij Delfzijl.

Na het lek waarbij begin deze maand giftig en explosief aardgascondensaat via het riool wegliep naar het naburige Afwateringskanaal, neemt de NAM drie maatregelen.

Rioolafsluiter, verscherpte alarmregels en bemand na kantooruren

Zo plaatst het concern een afsluiter op het riool om te voorkomen dat opnieuw condensaat weglekt. Verder wordt het tankenpark voortaan ook buiten kantooruren bemand door een medewerker die direct kan ingrijpen bij calamiteiten. Ook het alarmprotocol wordt aangepast: signalen van mogelijke lekken worden direct en met de hoogste prioriteit opgepakt.

SodM dwingt de NAM tot deze extra maatregelen bovenop de actie die het concern zelf ondernam na het lek van begin deze maand. De veiligheidsmaatregelen moeten direct worden uitgevoerd omdat het schoonmaken van het riool praktisch is afgerond en weer in gebruik zal worden genomen.

NAM staat onder verscherpt toezicht

Na het lek heeft SodM het NAM-tankenpark onder verscherpt toezicht gesteld. Sindsdien staat de toezichthouder dagelijks in contact met het gasconcern en ontvangt ze wekelijks een rapportage. SodM doet nog verder onderzoek naar het incident op het tankenpark in Farmsum bij Delfzijl.

Ook Justitie heeft strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie verdenkt de NAM ervan in strijd met de milieuvoorschriften te hebben gehandeld. SodM verwacht binnen enkele weken zijn bevindingen te presenteren, wanneer Justitie het strafonderzoek afrondt is nog onduidelijk.

Condensaat: giftig en licht ontvlambaar

Aardgascondensaat is een giftige, licht ontvlambare vloeistof, die vrijkomt bij de winning van aardgas. Het lijkt op dieselolie en bevat een mengsel van koolwaterstoffen, waaronder benzeen. Volgens het SodM is het daarom cruciaal dat de NAM voorkomt dat mensen worden blootgesteld of dat deze stof in het milieu komt.

menu