,,Het is onjuist dat er nog maar 50 huizen versterkt hoeven worden in Groningen’‘, zegt woordvoerder Cynthia Heijne van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Volgens het instituut gebruikt de NAM-directeur het TNO-model verkeerd.

NAM-directeur Johan Atema zei in een interview met NRC dat er in Groningen niet 26.000, maar 50 huizen versterkt hoeven te worden. Hij baseert zijn uitspraak op een analyse van onderzoeksbureau TNO. In het rapport dat in maart dit jaar is gepubliceerd staat dat slechts 37 gebouwen in Groningen niet voldoen aan de Meijdam-norm .

Maar de analyse van TNO is gemaakt om een inschatting te maken van het aardbevingsrisico, stelt Heijne (SodM). ,,Je kunt het niet gebruiken om huizen op afstand veilig te verklaren. Daarvoor moet ieder huis in de versterkingsopgave worden geïnspecteerd en beoordeeld op basis van een door de overheid vastgestelde methode.’‘

Groningen is nog niet zo veilig als de rest van Nederland

Huizen die op basis van die beoordeling niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm, moeten volgens het SodM gewoon worden versterkt. ,,Pas als alle huizen in de versterkingsopgave zijn beoordeeld en zo nodig versterkt, is het in Groningen net zo veilig als in de rest van Nederland.’‘

De NAM-directeur krijgt veel kritiek op zijn uitspraken. Politici en belangenorganisaties zijn ontstemd. Het SodM noemt de uitspraken van de NAM betreurenswaardig. ,,Ze zorgen voor onnodige onrust in Groningen.’‘

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen