Speciale betalingsregeling wanbetalers zorg

De raadsfractie van 100% Groningen dringt aan op een speciale betalingsregeling voor inwoners die een schuld bij hun zorgverzekeraar hebben.

De fractie praat met zorgverzekeraar Menzis en het college over de introductie van een proef die nu in Enschede loopt. ,,Hierbij betaal je voor een periode van drie jaar maandelijks 35 euro. De rest van de schuld wordt dan kwijtgescholden’’, zegt Johan ten Hoove van 100% Groningen.

Proefperiode

Deze proefperiode loopt nu in Enschede. ,,En die loopt goed’’, zegt woordvoerster Jessica Winkelhorst van Menzis. ,,We brengen binnenkort de resultaten naar buiten. Deze regeling treedt in werking bij mensen met een achterstand op hun zorgpremie van minimaal zes maanden en is alleen voor burgers in de bijstand.

Nu is het zo dat bij een achterstand de incasso bij het Zorginstituut wordt neergelegd. Daar komt dan nog eens een boete van 30 euro bij. Vaak gaat het om mensen die ook andere schulden hebben. Op deze manier proberen we die te verlichten.’’ De mensen met een schuld worden via de gemeente benaderd.

Betalingsachterstand

Groningen telt volgens Ten Hoove circa vijfhonderd inwoners met een betalingsachterstand. ,,Met name voor minima is dit een uitzichtloze situatie. Ze stapelen schuld op schuld en eindigen in een moeizame en kostbare schuldsanering.’’

De Wet verbetering wanbetalersmaatregelen, die sinds een paar maanden van kracht is, biedt zorgverzekeraars de mogelijkheid soepel met betalingsachterstanden om te gaan. Ten Hoove: ,,Met deze regeling komt er geen peperduur incassobureau om de hoek kijken. Hierbij is wel de hulp van de gemeente nodig. Menzis benadert de WIJ-teams in de wijken, die op hun beurt het contact met de mensen met een schuld zoeken.’’

De fractie heeft goede hoop dat wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) het initiatief overneemt.

menu