Speciale commissie voor onderzoek mislukken aardwarmteproject Groningen

De Groningse gemeenteraad houdt bij een onderzoek naar het mislukken van het aardwarmteproject zichzelf en ook WarmteStad kritisch tegen het licht.

De gemeenteraad beslist woensdagavond naar verwachting dat er een commissie in het leven wordt geroepen die uiterlijk in januari 2018 een onderzoeksopzet vaststelt. Het staat nog niet vast wie dit onderzoek dan uitvoert.

Partijen werken aan één onderzoeksvoorstel

SP wil dit voorstel met oppositiepartijen CDA, Christen Unie, Stadspartij en 100% Groningen indienen. Ook collegepartij VVD heeft een voorstel klaar. Er wordt onderzocht of het mogelijk is een gezamenlijk voorstel in te dienen.

Strop van zes miljoen

Het stadsbestuur stopte op twee november met het aardwarmteproject waarbij het doel was met ondergrondse zoutwaterbronnen op Zernike 12.000 huishoudens in Paddepoel en Selwerd te verwarmen. Dit gebeurde na aanhoudende kritiek van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

 De toezichthouder vreest voor aardbevingen, zet vraagtekens bij de kwaliteit van onderzoeken en twijfelt aan de deskundigheid van projectorganisatie WarmteStad. De laatste is eigendom van de gemeente en het Waterbedrijf. Dit betekent een financiële strop van minimaal zes miljoen euro.

Welles-nietes

Verantwoordelijk wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) zegt dat de kritiek keer op keer als een verrassing kwam. Volgens SodM uitte ze al in een vroegtijdig stadium haar zorgen en twijfels.

Schoot gemeenteraad tekort?

Raadslid Wim Koks (SP) is naar eigen zeggen niet zozeer geïnteresseerd in de schuldvraag. ,,Maar we moeten wel verantwoording afleggen aan de bevolking. Hoe heeft dit zo kunnen mislukken? Onderdeel van het onderzoek is wat ons betreft niet alleen wat de rol is geweest van het college en WarmteStad maar ook of de gemeenteraad in haar controlerende taak tekort is geschoten.’’

De gemeente moet op zoek naar een alternatief voor het leveren van warmte, nu geothermie voor onbepaalde tijd van de baan is. Er zijn onder meer met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool leveringscontracten afgesloten.

Verklaring voor kritische houding toezichthouder

Gijsbertsen zei vorige week bij een commissievergadering niet te twijfelen aan de deskundigheid van WarmteStad. Hij stelt dat de onverwacht kritische houding van SodM begin 2016 mede ontstond na kritiek op de toezichthouder vanwege de bevingsproblematiek. Ook de nieuwe Mijnbouwwet speelde een rol. Bovendien nam de kennis over geothermie, mede door het aardwarmteproject, toe. Hierdoor ontstonden nieuwe inzichten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Warmtestad
menu