Sportschool Delfzijl in de knel door conflict met NAM over bevingsschade

Sportcentrum Imperial in Delfzijl-Noord wil de brandveiligheid zo snel mogelijk op orde brengen, nu het eindelijk kan beschikken over een vergoeding van de NAM voor de aardbevingsschade. Foto Google Streetview

Zijn slepende conflict met de NAM over aardbevingsschade aan zijn sportschool heeft ondernemer Joop Aukes ook in aanvaring gebracht met de gemeente Delfzijl.

De Delfzijlster krijgt van de gemeente nog een maand de tijd om de brandveiligheid in zijn Sportcentrum Imperial op orde te brengen. Inspectie door de brandweer wees enkele maanden geleden uit dat die op veel punten tekort schiet.

Geen geld voor brandmaatregelen

Aukes beroept zich op overmacht. Hij wil de tekortkomingen zo snel mogelijk verhelpen in zijn sportcomplex in de wijk Delfzijl-Noord. Daar had hij echter tot nu toe het geld niet voor door de hoge juridische kosten van het conflict en een fikse terugval in inkomsten.

Pas onlangs kreeg de sportschoolhouder weer wat adem door een akkoord met de bank. Die had beslag gelegd op de 170.000 euro die Aukes eind juni los peuterde bij de NAM bij wijze van voorschot op een later vast te stellen schadevergoeding.

Beschadigde sportschool ‘onder water’

Met die beslaglegging wilde de bank zijn belangen veilig stellen, nu de waarde van de beschadigde sportschool zover is gedaald door de aardbevingsschade dat de hypotheek ‘onder water’ staat. Het complex, ooit 1,6 miljoen euro waard, wordt volgens Aukes nu getaxeerd op 4 ton.

Nu de bank het schadegeld weer heeft vrijgegeven, verwacht de sportschoolhouder uiterlijk in oktober alsnog tegemoet te kunnen komen aan de eisen van de gemeente. Die heeft de deadline volgens hem al enkele malen opgeschoven.

‘Dit moet snel opgelost’

,,De gemeente is op zich van goede wil’’, zegt Aukes. ,,Ik vind het zelf ook heel vervelend. Dit moet zo snel opgelost.’’, zegt Aukes. Komende week overlegt zijn bouwkundig adviseur met de gemeente over wat en hoe er precies moet gebeuren.

,,Daar is het niet van gekomen omdat er simpelweg geen geld was. Nu dat is opgelost, is het vooral nog een technische kwestie. Het gaat onder meer om extra brandmelders en blusvoorzieningen. Dat kan bij wijze van spreken binnen een week worden opgelost.’’

‘Nu vooral nog een technische kwestie’

Zijn bouwkundig adviseur overlegt nu met de gemeente over wat er precies moet gebeuren. ,,Daar is het eerder niet van gekomen omdat er simpelweg geen geld was. Nu is het vooral nog een technische kwestie. Het gaat onder meer om extra brandmelders en blusvoorzieningen. Dat kan bij wijze van spreken binnen een week worden geregeld.’’

PvdA-raadslid Janny Volmer wil van burgemeester en wethouders weten of de veiligheid daadwerkelijk in het geding is. Ook vraagt zij het college of de ruimte die Aukes met zijn gezin bewoont boven de sportschool, wel past in het bestemmingsplan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen