Staatsbosbeheer legt bomenkap dorpsbos Kruisweg stil

Op last van de provincie heeft Staatsbosbeheer de kap van zieke essenbomen in het dorpsbos bij Kruisweg (gemeente De Marne) stilgelegd.

Afgelopen maandag was met de machinale bomenkap begonnen. Vooraf zijn volgens provinciehoofd Rieks van der Wal van Staatsbosbeheer alle vereiste preventiemaatregelen getroffen. Dat betreft het zorgvuldig sparen van bomen waarin tijdens het broedseizoen is genesteld. Ook nesten van roofvogels zijn vooraf in kaart gebracht. Daaraan mag geen schade worden toegebracht.

,,Voor zover wij weten hebben we buiten broedseizoen geen speciale ontheffing nodig voor de bomenkap’’, zegt Van der Wal. Volgens hem wordt in Kruisweg gekapt volgens de richtlijnen die landelijk door Staatsbosbeheer in acht worden genomen. ,,Ik weet niet wat de provincie als toezichthoudend orgaan heeft bewogen om in te grijpen. Daar hoop ik dezer dagen achter te komen’’, meldde Van der Wal dinsdagmiddag.

Actie Bomenridders

De provincie kwam naandag in actie na een melding van de stichting Bomenridders die zich op veel meer plaatsen in het land verzet tegen in haar ogen al te radicale bomenkap.

Magrite Glasz (50) bewoont een huis pal tegenover het dorpsbos. Zij verzet zich al langer tegen de bomenkap. ,,Dat de essentakkensterfte heerst in het dorpsbos kan ik niet ontkennen. Het kappen is hier en daar onvermijdelijk.’’ Glasz keert zich evenwel tegen de massale schaal waarop het kappen hier, maar ook op andere plaatsen in de provincie Groningen gebeurt, zoals in Ten Boer, Bedum, Wehe-den Hoorn en Uithuizen. ,,Pas als bomen een gevaar vormen voor de omgeving moet je ze weghalen. Door in één keer een heel bos te rooien, wordt alle flora en fauna in zo’n gebied aangetast. Dat heeft een rampzalige uitwerking op de natuur.’’

Vogels

Glasz is onlangs met haar man pal tegenover het dorpsbos gaan wonen omdat ze houdt van vogels. ,,Met de bomen verdwijnen de vogeltjes.’’ Liefst zou Glasz zien dat de bomenkap plaatsvindt zoals in vroegere jaren gebeurde. ,,Dan kwam er een houthakker die een enkel exemplaar omhakte. Nu komt er een grote machine die een heel bosperceel verwijdert. Behalve zieke bomen sneuvelen dan ook gezonde exemplaren.’’

menu