Staatssecretaris wil achterstand asielaanvragen Ter Apel vlot trekken met 300 extra medewerkers

Het asielcentrum in Ter Apel.

De doorlooptijden zijn te lang en de als gevolg hoge dwangsommen lopen steeds verder op: staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) is niet tevreden over de asielprocedure van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en wil daarom onderzoek.

Ook worden er tot 2020 300 extra medewerkers aangetrokken om de achterstand in asielaanvragen weg te werken.

De IND heeft een meldcentrum in Ter Apel, die momenteel kampt met achterstanden. Bezuinigingen in 2017 hebben hier aan bijgedragen. Asielzoekers verblijven daarom langer dan gebruikelijk in een opvangcentrum. Wachtenden kunnen echter naar de rechter stappen voor een schadevergoeding, de oorzaak van de dwangsommen.

De overheid heeft over 2018 al 5,5 miljoen euro moeten aftikken. Volgend jaar loopt de schade op naar verwachting op naar een bedrag van 17 miljoen euro. Broekers-Knol vindt dit onacceptabel. ,,Oplossing is het verkorten van de doorlooptijden. Daar spannen we ons nu maximaal voor in.”

De extra mankracht komt bovenop de 350 medewerkers die sinds 2018 al zijn aangenomen. De extra slagkracht heeft geen onmiddellijk effect aangezien de nieuwe krachten eerst moeten worden opgeleid.

Versnellen

Ondertussen werkt de IND aan het slimmer inrichten van de werkwijze. Zo kunnen herhaalde asielaanvragen in Ter Apel sneller worden afgedaan, wordt er op meer plekken gewerkt met een methode om kort en bondig te beslissen en zijn er teams die veel dezelfde soort aanvragen behandelen om door de opgebouwde expertise sneller te kunnen beslissen. ,,Ook de komende tijd blijven we zoeken naar mogelijkheden om te versnellen”, zegt Broekers-Knol.

Broekers-Knol verwacht dat in 2021 het grootste deel van de aanvragen weer binnen de wettelijke termijn zal worden afgedaan. Voor het verwerken wordt jaarlijks 100 miljoen euro extra uitgetrokken.

menu