Stad wil laatste twee havenkranen terugkopen

De redding van de historische havenkranen van Groningen komt dichterbij nu de stad ze wil terugkopen.

Groningen overweegt de twee historische havenkranen, die jaren geleden zijn verkocht bij de privatisering van het gemeentelijk havenbedrijf, terug te kopen.

Dat schrijft de gemeente in een brief aan de Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen die zich inspant voor het behoud van historische kranen. Ze krijgen nog geen monumentale status en het is onduidelijk of er genoeg geld voor restauratie wordt gevonden.

Subsidie

Het Groninger Monumentenfonds deed nog geen uitgebreide haalbaarheidsstudie naar de restauratiemogelijkheden omdat het daarvoor nog geen subsidie van het Rijk heeft gekregen. De gemeente schat de kosten van instandhouding, restauratie en revitalisering vooralsnog op ruim 500.000 euro.

Gemeente en stichting zijn het met elkaar eens dat de kranen grote cultuurhistorische betekenis hebben en in stand moeten blijven. Aankoop voorkomt dat ze als oud ijzer worden verkocht. De huidige eigenaar, havenbedrijf Ritsema, nam het gemeentelijk havenbedrijf destijds over en gebruikt de verouderde kranen al lang niet meer.

Het haventerrein is voorbestemd voor woningbouw. De gemeente wil de kranen laten staan als blikvanger en aanjager van het nieuwe gebied.

Openbaar kunstbezit

Jan Pieter Janse van de stichting is blij met de erkenning van de kranen Atlas en Centaur, die eerder aan de Oosterhaven stonden. Hij verwacht dat ze in de toekomst op een of andere nieuwe manier weer gebruikt zullen worden. Om dat mogelijk te maken, moeten ze volgens hem snel wind- en waterdicht worden gemaakt. Hij was al zo vrij een aannemer naar de kosten te vragen.

,,Het zou ook mooi zijn als ze worden verlicht en zo openbaar kunstbezit worden’’, aldus Janse. Volgens hem zijn er in allerlei plaatsen voorbeelden van historische kranen die een nieuwe functie hebben gekregen, zoals een bed and breakfast. Maar als het aan hem ligt, houden de kranen een takelfunctie die met haven en/of water te maken heeft.

Verhuizing

Hij deelt de conclusie echter nog niet dat de kranen (kosten)technisch het best op hun huidige plek kunnen blijven. ,,Dat komt omdat ik vind dat het havenbedrijf ook voor Groningen behouden moet blijven. Dan moet je daar geen conflicterende activiteiten beginnen. Het is de enige haven in Groningen aan diep water. We moeten ook blij zijn dat de stad zo’n plek heeft.’’

Mocht er een verhuizing nodig zijn, dan hoeft die volgens Janse niet lang te duren. ,,Aan de overkant van het water hebben op de voormalige locatie van scheepswerf Niestern ook altijd van zulke kranen gestaan. Daar zijn ook legio mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen