De voormalige steenfabriek op de grens van Blijham en Winschoten ondergaat volgend jaar zijn grote gedaanteverwisseling.

Het werk- en leerbedrijf Afeer, de eigenaar, investeert dan fors in het pand.

,,Verschillende diensten van ons, zoals het groenonderhoud, zitten nu al in dat gebouw’’, zegt directeur Johan van Dam van Afeer. ,,Maar we gaan er ook onze werk- en leertrajecten aanbieden aan werkzoekenden.’’

Dat laatste doet Afeer nu nog in een gebouw van de gemeente Oldambt aan de Garst. ,,De huur van dat pand zeggen we aan het eind van dit jaar op’’, aldus Van Dam. ,,Eerder hebben we al de huur van een ander pand in Winschoten opgezegd.’’

900 mensen in dienst

Afeer werd in 2018 opgericht en biedt werk aan mensen met een beperking uit de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Daarbij tracht het werkzoekenden naar een baan te begeleiden. In totaal heeft het 900 mensen in dienst.

Het voornemen om efficiënter met de huisvesting om te gaan, werd vorig jaar door Van Dam naar buiten gebracht. ,,Volgend jaar moet dat echt worden uitgevoerd. In Winschoten en Blijham houden we dan 3 panden over. Ons administratief gebouw in Winschoten, een productieplek aan de A. J. Romeijnweg en dus de steenfabriek. In de laatste 2 genoemde panden investeren we fors, op een duurzame manier. Maar efficiënter en duurzamer werken moet uiteindelijk kosten besparen.’’

Niet realistisch

Dat laatste is belangrijk voor het werkbedrijf. Want het halen van de verwachte omzet blijkt de komende jaren niet realistisch. Mede omdat het aantal personeelsleden slinkt. Dit komt omdat bijvoorbeeld door pensionering wel mensen met een beperking uitstromen maar, als gevolg van de Participatiewet, er nauwelijks nieuwe bijkomen. ,,Ook worden we geconfronteerd met hogere loonkosten’’, aldus Van Dam.

Door dat alles worden de deelnemende gemeenten extra op kosten gejaagd. Zij moeten de exploitatietekorten dekken. ,,Zoals onze begroting 2022 er nu uitziet, zouden de gemeenten in totaal 381.000 euro extra moeten bijleggen. We proberen dat bedrag met besparingen kleiner te krijgen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen