Stelende asielzoeker? Dan in geen een winkel in Ter Apel meer welkom

Harry Stuulen hoopt dat een collectief winkelverbod het aantal diefstallen in Ter Apel terugdringt

In hun strijd tegen stelende bewoners van het asielcentrum grijpen winkeliers in Ter Apel een nieuw middel aan: het collectief winkelverbod.

Dat systeem houdt in dat iemand, die in een winkel een strafbaar feit heeft begaan, daar niet meer mag komen. ,,Maar ook niet meer in de winkels van andere middenstanders die aan dit systeem meedoen’’, zegt Harry Stuulen, zelf eigenaar van een supermarkt en voorzitter van de handelsvereniging Mercurius.

Contacten

Het collectief winkelverbod moet worden aangevraagd bij het landelijk Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). ,,We hebben met het CCV al contacten gelegd’’, zegt Stuulen.

Hij hoopt dat de invoering van collectief verbod potentiële dieven afschrikt. ,,Ook omdat iemand die het verbod overtreedt, zich schuldig maakt aan huisvredebreuk. Daar gelden zwaardere straffen voor dan voor een gewone diefstal.’’

Mensen uit veilig verklaarde landen

De winkeliers in Ter Apel worden al geruime tijd geconfronteerd met diefstallen door een kleine groep bewoners van het asielcentrum. Bij de dieven gaat het om mensen uit veilig verklaarde landen die geen kans maken op een verblijfsvergunning.

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid kondigde onlangs scherpere maatregelen tegen overlast veroorzakende asielzoekers aan. ,,Daar zijn we blij mee maar we willen zelf ook elk middel aangrijpen om de overlast terug te dringen’’, aldus Stuulen.

menu