Sterkte van waddendijk voor het eerst getest met een nepstorm

De Carel Coenraadpolder achter de zeedijk. Foto: Archief Jan Zeeman

Om de sterkte van de grasmat en de kleibekleding van de zeedijk te testen, wordt binnenkort een proef gehouden in de Carel Coenraadpolder bij Finsterwolde. Het is de eerste keer dat een waddendijk met een namaakstorm wordt getest.

Met behulp van deze golfoploopproef willen experts onderzoeken of de dijk bij Finsterwolde is berekend op de stijgende zeespiegel en de steeds stormachtiger zee.

Dat wordt gedaan door in een proefvak 2 meter hoge golven los te laten op de dijk, net zo lang tot de grasmat kapot gaat. De proef heeft een looptijd van vijf jaar.

De resultaten van deze meting worden over paar jaar vergeleken met de resultaten van golfoploopproeven die elders worden uitgevoerd op nieuwe grasmengsels.

Proefvakken

Het is voor het eerst dat een dergelijke proef wordt gedaan in de Waddenzee. Naast die in de Carel Coenraadpolder worden soortgelijke tests op drie andere proefvakken gehouden. Die liggen ter hoogte van het Chemiepark in Delfzijl, op de Emmapolderdijk direct ten westen van de Eemshaven en tot slot op de Slachtedyk bij het Friese Oosterbierum.

Bij de proef in Finsterwolde wordt samengewerkt met waterschap Hunze en Aa’s, bij de twee andere proeven zijn de waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân betrokken.

Er wordt op de Groninger zeedijk ook al geruime tijd onderzoek gedaan naar nieuwe grasmengsels om het dijklichaam sterker te maken. De huidige dijken zijn van klei en niet alle grassoorten doen het daar goed op.

Grasmengsels

Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben een aantal gevarieerde grasmengsels uitgeprobeerd op een ondergrond van klei. Vervolgens zijn op een aantal proefvakken op de Waddenzeedijk verschillende soorten gras ingezaaid.

De komende jaren wordt nauwkeurig bijgehouden hoe die nieuwe grassoorten het doen in het zilte milieu en welke de meeste stevigheid verschaffen aan de dijk.

loading

menu