Steun voor Zwarte Piet kalft af in het Noorden. Drenten en Friezen meest gehecht aan Zwarte Piet, Groningers het minst

Roetveegpieten. Foto: ANP

Steeds minder noorderlingen springen op de bres voor Zwarte Piet. Dat blijkt uit een representatieve enquête door Enigma Research in opdracht van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

Wel spreekt de helft van de noordelijke bevolking nog altijd volmondig zijn steun uit voor Zwarte Piet. Maar er zijn forse regionale verschillen. Drenten en Friezen zijn veel meer gehecht aan Zwarte Piet dan Groningers. In Groningen wordt Zwarte Piet nog maar gesteund door een derde van de bevolking. Stel, dat het tot een referendum in Groningen zou komen, dan zal Piet nooit meer zwart zijn.

Dat komt naar voren uit een representatieve steekproef onder 1040 noorderlingen, met bijna evenveel mannen als vrouwen ouder dan 18 jaar. De resultaten wijken maximaal 3 procent af van de werkelijke situatie.

Geen gelopen race

Het afschaffen van Zwarte Piet in het Noorden is nog lang geen gelopen race. Zo vindt bijna de helft (46 procent) van de noorderlingen dat Zwarte Piet moet terugkeren bij de landelijke intocht. Twee op de vijf vindt het jammer dat Zwarte Piet is verdwenen. Slechts een op de acht is uitgesproken blij dat Zwarte Piet niet meer is te zien bij de publieke omroep NTR.

Bij de lokale intochten is zelfs een groter deel van de bevolking voor Zwarte Piet. Zeven op de tien respondenten willen geen afscheid van hem nemen. Aan de andere kant wil een kwart van de respondenten hem nooit meer in de eigen woonplaats zien.

Laag opgeleide mannen

Er is een substantieel verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn meer gehecht aan Zwarte Piet dan vrouwen. Dat geldt ook voor hoger opgeleiden en jongeren. Het zijn vooral laag opgeleide mannen die vasthouden aan Zwarte Piet.

Premier Mark Rutte liet onlangs blijken dat hijzelf over Zwarte Piet van mening is veranderd. Bij 31 procent van de noorderlingen is dat ook het geval. Zij staan nu positiever tegenover het veranderen van Zwarte Piet dan een aantal jaren geleden. Toch blijft de helft van de noorderlingen vinden dat Zwarte Piet een vaste waarde moet blijven.

Afhakers

Het afkalven van de steun voor Zwarte Piet heeft volgens de onderzoekers vooral in de afgelopen drie jaar plaatsgevonden. Een kwart van de ‘afhakers’ zegt dat de gebeurtenissen van de laatste maanden hun mening over Zwarte Piet heeft bijgestuurd. De recente demonstraties in het kader van Black Lives Matter wordt door 17 procent van hen als reden genoemd.

Ruim negen op de tien is van mening dat de overheid niet mag bepalen hoe Zwarte Piet eruit moet zien. Wel moet de overheid ervoor zorgen dat de verschillende partijen met elkaar in gesprek gaan. Een derde van de respondenten vindt dat spanningen in de samenleving door Zwarte Piet moeten worden voorkomen.

menu