Stichting Stop Zoutwinning: nieuw winningsplan Nedmag is volslagen absurd

De zoutwinlocatie Tripscompagnie van Nedmag. Foto: Archief DVHN

Stichting Stop Zoutwinning toont zich strijdvaardig in haar verzet tegen de uitbreidingsplannen van magnesiumzoutwinner Nedmag.

Nu het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een conceptbesluit heeft gepubliceerd waarmee Nedmag door lijkt te mogen gaan met de omstreden zoutwinning, is wat de stichting en andere omwonenden betreft de race zeker nog niet gelopen.

Sterker nog: zij zijn er ten stelligste van overtuigd dat het besluit in deze vorm geen stand zal houden voor de Raad van State.

Calamiteit 2018

In april 2018 ging het helemaal mis bij Nedmag: er ontstond een scheur in hun grootste caverne en honderden miljoenen liters pekel en tientallen miljoenen liters diesel lekten volgens Stop Zoutwinning weg.

Maar hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden is na diverse eigen onderzoeken van Nedmag nog steeds niet duidelijk.

Ze weten het allemaal niet

,,Sterker nog: als er één ding door deze onderzoeken aangetoond is dan is het dat het sowieso weer gaat lekken. Het winningsplan van Nedmag, en de adviezen van de diverse overheden aan EZK, maken nog één ding overduidelijk: ze weten het allemaal niet”, zo vertelt Jean-Pierre Dessart, woordvoerder van Stichting Stop Zoutwinning.

,,Het winningsplan barst uit zijn voegen van de aannames en onzekerheden. Het is gebaseerd op modellen die net zo makkelijk veranderd worden al naar gelang het Nedmag uitkomt.”Nieuw winningsplan.’’

Toch diende Nedmag eind 2018 een nieuw winningsplan in, waar in staat dat ze nieuwe putten willen boren vanaf de locatie Borgercompagnie.

Volkomen absurd

,,Nedmag bagatelliseert de gevolgen op de lange termijn. Extreme bodemdaling, dieselvervuiling, weglekkend pekel, de lijst met risico’s is ontstellend. Het gaat hier om onze veiligheid, onze huizen, ons milieu en de drinkwatervoorziening voor Noord-Nederland.”

In de regio rond Veendam vindt al jaren zogeheten gestapelde mijnbouw plaats. De combinatie van gaswinning, gasopslag en zoutwinning heeft al meerdere problemen veroorzaakt.

,,Om ondanks alle opgetreden problemen, én de voortdurende onzekerheid, toch nog uitbreiding van de zoutwinning toe te staan is wat ons betreft meer dan onacceptabel. Het is nu volkomen duidelijk dat de veiligheid hier absoluut niet voorop staat”, aldus Dessart.

Eerste stap in langdurig proces

De stichting laat dat allemaal zeker niet zomaar gebeuren. ,,Het maatschappelijk verzet tegen de zoutwinning is enorm. Wij leggen ons hier niet bij neer. Dit conceptbesluit is slechts een enkele, eerste stap ineen langdurig proces. Een mogelijk juridisch traject zien wij vol vertrouwen tegemoet.”

menu