Stoplichten passen zich aan omleiding Ring Groningen aan

Tijdens verkeersomleidingen op de ringweg van Groningen worden voortaan overal in de stad verkeerslichten aangepast. Ook ver bij de ring vandaan.

,,We stemmen de installaties voortaan af op het veranderde verkeerspatroon. Daardoor stroomt het verkeer in de stad beter door’’, zegt Edgar Horneman van de provincie.

Het nieuwe systeem wordt voor het eerst officieel toegepast tijdens de afrondende werkzaamheden aan de noordelijke en oostelijke ringweg in de zomer. Het is eerder dit jaar getest tijdens het inrijden van een fietsecoduct over de oostelijke ringweg.

Stremmingen

De provincie verwacht vanaf 20 juni geregeld stremmingen. De noordelijke ringweg gaat onder meer een paar dagen dicht voor onderhoud aan de Plataanbrug over het Reitdiep.

,,In zo’n geval kun je verwachten dat het drukker wordt op de westelijke ringweg. Daar bleven de stoplichten tot dusver echter in de gebruikelijke cyclus draaien. Door de aanpassing zullen ze het tijdelijk andere verkeersaanbod beter verwerken.’’

Digitale informatieborden

Het systeem sluit aan op de digitale informatieborden waarmee rijk, provincie en gemeente weggebruikers al geruime tijd informeren over (actuele) werkzaamheden en afsluitingen.

De borden staan langs de ringweg en op grotere afstand langs routes naar de stad. Bij de invalswegen kunnen weggebruikers de op dat moment snelste route over de ringweg kiezen.

Het informatiesysteem werkt sinds kort eveneens rond het UMCG in het centrum van de stad. Groningen heeft er ook parkeergarages (vol/ vrij) op aangesloten. Groningen Bereikbaar beheert de techniek en kan meer dan 50 verkeersregelinstallaties op afstand besturen. Het systeem moet het verkeer op gang houden tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg die naar verwachting volgend jaar begint.

Weekeinden

De afsluitingen van de noordelijke en oostelijke ringweg zijn in de weekeinden. De Noord Nederlandse Wegenbouw Combinatie rondt de ombouw van de ringwegen af, die in 2009 begon. Er waren kleine en vooral grote aanpassingen bij Driebond, Lewenborg, Kardinge, De Hunze/Beijum Zuid en Noord, de Groningerweg (Hornbach), Noordzeebrug, Bedumerweg en Reitdiep.

Het hele stuk tussen Driebond en Reitdiep krijgt stil asfalt. De werkzaamheden beginnen met het vervangen van 2 kilometer geluidsschermen langs de noordelijke ringweg. Behalve het onderhoud aan de Plataanbrug veroorzaken werkzaamheden aan de verbindingslussen tussen ring noord en oost verkeersoverlast.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen