Actiegroep Storm Meeden heeft zichzelf opgeheven. Ze wil niet verantwoordelijk worden gehouden voor sabotage van boeren die grond beschikbaar stellen voor windpark N33.

Of een deel van de actievoerders wel of niet met anderen ondergronds gaat, zal blijken. ,,Ze gaan maar gissen. Zoek het maar uit. Het kan hier nog behoorlijk uit de hand lopen’’, zegt Jan Hendriks die lange tijd woordvoerder was van Storm Meeden.

,,De opheffing betekent niet dat wij buigen voor de boeren. Integendeel. Punt is dat er dingen gebeuren die niet door Storm Meeden zijn georganiseerd, maar ons wel worden aangewreven.’’ Hendriks doelt op de honderden puntige voorwerpen die in landbouwpercelen bij Meeden en Scheemda zijn gelegd en machines hebben vernield.

Spoedvergadering

De opheffing had plaats tijdens een spoedvergadering. Hoe verder was de vraag na alle commotie over de sabotageactie in de polders. Na een stemming onder 87 actievoerders bleek dat zestig procent wilde stoppen met Storm Meeden. Dertig procent was tegen opheffing. Tien procent had geen mening.

Volgens Hendriks wil de ‘oude club’ niet in verband worden gebracht met eventuele toekomstige acties. ,,Wij hebben de boeren in hun bedrijfsvoering geen strobreed in de weg gelegd. Ons doel was om de problematiek geweldloos op de kaart te zetten. Getergde en benadeelde burgers hebben wij niet in de hand. Duidelijk is dat er een bom onder de landbouw is gelegd.’’

Bij de komst van windpark N33 vrezen inwoners van Meeden waardedaling van hun woningen, aantasting van het woon- en leefklimaat en toenemende sociale onrust door de verdeling van lusten en lasten. Hendriks heeft voor de boeren, het Rijk en initiatiefnemers RWE en Yard Energy maar een advies.

Protest

,,Zet de aanleg van windpark N33 stop en haal zo de angel eruit. Praat met bewoners, anders loopt het uit de hand. Het kan en moet anders. Een energielandschap met een zonnepark, gedragen door zoveel mogelijk inwoners in deze regio, is een veel betere inzet. Daar ga ik vol voor. Alleen een plan waar de bevolking achter staat, maakt een einde aan de overheersing van enkele partijen en wat nog belangrijker is aan de frustratie en agressie.’’

Storm Meeden protesteert al enkele jaren tegen de komst van het windpark en trok landelijk de aandacht toen in het dorp tientallen protestborden werden geplaatst met teksten die tot veel ophef leidden. RWE werd vergeleken met de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog en de windboeren met NSB’ers. Daarna werden op het hoofdkantoor van RWE in Essen doodskisten geplaatst. RWE-topman Peter Terium sprak zijn afschuw uit over de acties. Van de recente sabotageactie in de landbouwpercelen heeft Storm Meeden zich gedistantieerd.

Rovershoofdman

,,Ik ben neergezet als een rovershoofdman en voel me bedreigd’’, zegt Hendriks die onlangs door een landbouwer ter verantwoording werd geroepen en een van de puntige voorwerpen in zijn auto toegeworpen kreeg. Bij RTV Noord verklaarde landbouwer Geert Sandee de actievoerders (‘ze kunnen ook wat van ons verwachten’) openlijk de oorlog. Hij noemde hen tuig dat nog minder is dan Islamitische Staat.

Rijk, gemeenten en initiatiefnemers van het windpark zitten met Meeden in hun maag, maar houden zich vast aan plannen en procedures. Een poging van gebiedsregisseur oud-burgemeester Emme Groot die door minister Henk Kamp was gevraagd met onder andere dorpsverenigingen te praten over compenserende maatregelen, is mislukt. Het Rijk dat de regie voert over de procedure van Windpark N33 en de gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendam stellen zich formeel op in het traject dat moet leiden tot de komst van het windpark van 35 windmolens in dit deel van de Veenkolonien.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Windmolens