Stormloop op nieuwbouw in Delfzijl

Burgemeester Gerard Beukema is blij met de grote animo voor nieuwbouw in Delfzijl. Foto: Archief DvhN

Door de grote belangstelling voor nieuwe woningen in Delfzijl moet er bij een aantal projecten worden geloot tussen de belangstellenden.

Maandag sloot de inschrijftermijn voor een aantal nieuwbouwlocaties in de havenstad. Het gaat onder meer om plekken in de Schrijversbuurt in Delfzijl Noord en Kwelderland in het noordoosten van de stad. Voor 63 koophuizen die worden aangeboden, hebben zich bij makelaars 92 belangstellenden gemeld.

Na de zomer worden in Kwelderland nog eens 24 appartementen aangeboden. Gelijktijdig met de woningen die in de verkoop gingen, kon een deel van de huurders die vanwege de versterking moet verhuizen zich inschrijven voor huurwoningen in de Schrijversbuurt en de Uitwierderweg. Hier schreven ruim 100 huurders zich in voor 53 woningen.

Burgemeester Gerard Beukema is blij met de grote animo. ,,Het aantal inschrijvingen heeft onze hoge verwachtingen nog overtroffen. Dit aanbod sluit kennelijk heel goed aan bij de vraag.’’

Stagnatie

In Delfzijl worden na jaren van stagnatie in de bouw de komende vijf jaar ruim vijfhonderd huizen afgebroken en vervangen door nieuwe, aardbevingsbestendige woningen. Het gaat in eerste instantie om 537 panden in de Zandplatenbuurt Noord, waarvan 386 huurwoningen en de rest koop. Later volgen mogelijk nog dik driehonderd woningen in de Zandplatenbuurt Zuid waarover de gemeente nog overlegt met het rijk.

Er zijn in Delfzijl 25 bouwlocaties voor deze projecten aangewezen. Een van de grootste daarvan is het voormalige Delfzicht-ziekenhuisterrein, dat onlangs door Delfzijl is gekocht. De gemeente wil het leegstaande ziekenhuis zo snel mogelijk laten slopen en zegt dat de bouw van huizen op het terrein in 2022 begint.

menu