Streep door dependance Rijks in Oost-Groningen

Het Rijksmuseum krijgt geen dependance in Oost-Groningen. Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen

Er kan een streep door het plan om in Oost-Groningen een dependance van het Rijksmuseum te openen. Het is financieel niet haalbaar.

Een dependance van het Rijks -of Stedelijk Museum zou als publiekstrekker voor het gebied moeten dienen en extra werkgelegenheid opleveren. Alleen al het exploiteren van een expositie zou tussen de drie - en vijf ton kosten.

Daar zijn personeel- en nieuwbouwkosten van een museum niet eens meegerekend. Veel musea hebben jaarlijks twee exposities, waarmee het bedrag op een miljoen euro zou uitkomen. Het is de vraag of lokale- en provinciale overheden hieraan willen meebetalen.

Weinig kans

Oost-Groningen maakt sowieso weinig kans op een deel van de collectie van het Rijks, omdat dit museum alleen zaken wil doen met een museum en niet met een kunsthal. Want, een kunsthal, dat is het streven van de Oost-Groninger gemeenten.

Wethouder Kees Swagerman (SP) van de gemeente Oldambt, die het onderzoek door bureau Berenschot heeft laten uitvoeren, heeft de conclusies woensdag gedeeld met zijn collega bestuurders in de regio en de provincie Groningen.

loading

Hoewel de conclusies negatief uitpakken wil Swagerman het plan nog niet definitief afschieten. ,,We gaan eerst met elkaar om tafel om te kijken of, en zo ja hoe we verder gaan. Misschien zien mensen toch aanknopingspunten en financiële middelen voor een kunsthal.”

Perspectief

Swagerman ziet ook nog perspectief voor een speciale expositieruimte. ,,In het rapport staat bijvoorbeeld dat er interessante mogelijkheden zijn om een tentoonstellingsruimte te creëren in de oude strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda. Berenschot stelt voor om samenwerking te zoeken met een van de Noordelijke musea.”

Het Groninger -, Drents - en Fries Museum komen hiervoor in aanmerking. Het Drents Museum heeft aangegeven hiervoor interesse te hebben. Dit museum heeft al samenwerking met Emden. Winschoten ligt centraal tussen Assen en de Noord-Duitse havenstad.

menu