De gescheiden locatie voor veiligelanders in Ter Apel is effectief. Al tientallen veiligelanders zijn vandaaruit vertrokken

Het asielcentrum in Ter Ap (foto) heeft een separatie afdeling voor veiligelanders die volgens de ketenmariniers goed functioneert Foto: Boudewijn Benting

De gescheiden locaties voor veiligelanders in Ter Apel en Budel werpen hun vruchten af. Sinds de ingebruikname zijn al tientallen veiligelanders daaruit vertrokken.

Dat zegt Henk Wolthof. Hij en Cor de Lange zijn de door het rijk aangestelde ketenmariniers en hebben de taak de door veiligelanders veroorzaakte overlast in Ter Apel terug te dringen. Die doet zich onder meer voor in de vorm van winkeldiefstallen.

De gescheiden locatie, die zich in het asielcentrum van Ter Apel bevindt, is een van de maatregelen in de strijd tegen de overlast. Er heerst een sober regime en er is sprake van extra toezicht. Hij werd in september in gebruik genomen.

Er verblijven maximaal 30 alleenstaande mannen uit veilig verklaarde landen. Ze hebben er een plek gekregen na hun aankomst in Ter Apel, dus niet nadat ze overlast hadden veroorzaakt. Ze worden extra in de gaten gehouden, krijgen geen leefgeld en moeten zich enkele keren per dag melden zodat ze niet uren in het winkelcentrum van Ter Apel kunnen rondlopen. Dit regime wordt gehandhaafd en heeft ook als doel de mannen zo snel mogelijk hun asielprocedure te laten doorlopen en dan het land weer te laten verlaten.

,,We willen met deze aanpak veiligelanders ontmoedigen naar Nederland te komen en de eerste resultaten zijn goed’’, aldus Wolthof. ,,We zien dat veel mannen in de gescheiden locatie flauw worden van dat strenge regime, dat door het COA op een goede manier wordt gehandhaafd, en vrijwillig weggaan. In het asielcentrum in Budel, waar ook zo’n locatie is geopend, zien we hetzelfde. Uit beide locaties zijn sinds september al tientallen veiligelanders vertrokken.’’

‘Het lijkt erop dat ze Nederland verlaten’

Volgens Wolthof wordt nauwlettend in de gaten gehouden of deze mannen elders in Nederland opduiken en daar mogelijk overlast veroorzaken. ,,Vooralsnog merken we dat niet. Het lijkt er dus op dat ze Nederland verlaten. En dat is wat we willen.’’

De ketenmariniers zien daarom graag dat in de speciale locatie in het asielcentrum in Ter Apel meer alleenstaande mannen uit veilig verklaarde landen opgevangen gaan worden. ,,Nu is het immers nog zo dat veel van zulke mannen die zich in Ter Apel melden, nog in het gewone asielcentrum verblijven. Met de gemeente Westerwolde is namelijk afgesproken dat in de speciale locatie in eerste instantie maximaal 30 personen verblijven. We willen dat aantal graag verhogen. Binnenkort praat het COA daar met de gemeente over.’’

De gemeentebestuurders gingen vorig jaar akkoord met de speciale locatie maar benadrukken steeds dat hun grootste wens dat er elders in het land een locatie voor Veiligelanders komt, waardoor de druk op Ter Apel kleiner wordt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen