Strijd om de Soort van Groningen barst los

Welke plant of diersoort is het beste symbool van Groningen en spreekt de bevolking het meeste aan? Om die vraag te beantwoorden begint donderdag de door de provincie georganiseerde verkiezing van de Soort van Groningen.

Geen zeehond of ree

Nederland heeft sinds dit jaar met de grutto een nationale vogel. Groningen heeft eind dit jaar als eerste provincie een favoriete plant of een lievelingsdier. Tien soorten resteren nu na een eerste selectie van de door natuurorganisaties, landschapsbeheerders en een waterschap aangedragen flora en fauna. Het project is bedacht door de provincie Groningen, die het nu uitvoert in samenwerking met de genoemde natuurclubs.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: populaire verschijningen zoals de zeehond en het ree doen niet mee. En ook de alom tegenwoordige mus of merel staan evenmin op de shortlist van Groninger natuurjuweeltjes.

,,Nee’’, zegt de Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer (CU) beslist. ,,Die zeehonden vonden we iets te veel voor de hand liggen.Te makkelijk. Ze zijn ook niet echt typisch Gronings. Wie de mooie bruine ogen van de zeehond wil zien, moet maar naar Pieterburen. Aan onze verkiezing doet hij niet mee.’’

Wie doet er dan wel mee? Vogels zijn goed vertegenwoordigd met grauwe kiekendief, blauwborst en visdief. Ook uitverkoren is de groene glazenmaker, een zeldzame libel die zich goed thuis voelt in de provincie, de waterspitsmuis, het vosje, een wilde bijensoort en de ruige dwergvleermuis. Twee planten, de morgenster en de steenbraam en tot slot de bot complementeren de lijst.

Een vis als meest geliefde soort van de provincie? En dan ook nog zo’n onooglijke platvis? ,,Tja, ook al is de aaibaarheidsfactor van de bot misschien niet zo hoog, er zit wel een interessant verhaal aan. Je kunt zo’n vis bij wijze van spreken opvissen in de stad. Het dier trekt tussen zoet en zout water heen en water, als enige platvis. De bot hoort thuis in Groningen en is een symbool van de vismigratie’’, zegt Staghouwer.

Dat verhaal is kenmerkend voor de uitverkoren dieren en planten. Elk is verbonden met de provincie en vaak ook een uithangbord van een gebied. Zoals de zeldzame grauwe kiekendief, die dankzij een kleine groep natuurliefhebbers en boeren in Oost-Groningen voor ons land behouden bleef. Of de gracieuze groene glazenmaker, de schaarse libel die in onze provincie zelfs in veel tuinen is te vinden doordat er in Groningen volop krabbenscheer groeit. Die plant heeft het dier nodig om zich te kunnen voortplanten.

Belangrijke taak

Staghouwer: ,,De stemming is ook bedoeld om aan de bevolking te laten zien dat we als provincie enorm veel doen aan de natuur. Bij het publiek is meestal niet bekend dat natuur een heel belangrijke taak van de provincie is. We hebben in Groningen sinds 2013 al 3000 hectare nieuwe natuur aangelegd. Met de aanleg en het onderhoud daarvan is veel belastinggeld gemoeid. Met deze verkiezing willen we laten zien dat die inspanningen ook veel opleveren, namelijk prachtige gebieden met bijzondere planten en dieren.’’

De actie is vooral ook gericht op de jeugd. Alle 280 bassisscholen in Groningen zijn aangeschreven. Aan de soortverkiezing is een educatieprogramma gekoppeld voor basisschoolleerlingen in de vorm van speciaal samengestelde lespakketten. In Ten Boer en Garmerwolde zijn inmiddels twee proeflessen gegeven voor enhousiaste klassen.

Die gingen over de grauwe kiekendief en de morgenster. Die laatste trok uiteindelijk tot verbazing van velen aan het langste eind bij de schooljeugd.

De bedoeling is dat scholen een belangrijke rol gaan spelen. Tot 15 oktober kan er op de tien soorten worden gestemd via internet. Daarna blijven er drie over. Elke soort zal worden geadopteerd door een school, die hem vervolgens samen met iemand van de natuurorganisaties zal presenteren op het afsluitende evenement op 18 november. Daar rolt dan de Soort van Groningen uit.

De Groninger bestuurder hoopt vurig dat de natuurcompetitie niet alleen ouderen, maar ook jongeren enthousiast maakt voor de natuur. ,,Veel Groningers hebben nog te weinig met de natuur. En jongeren m moeten soms even weg bij de smartphone en lekker naar buiten. Dat is een belangrijke drijfveer voor deze manifestatie. Waarom zouden we al die prachtige natuurgebieden immers in stand houden als er in de toekomst steeds minder interesse in is?’’

Heeft hij zelf eigenlijk een lievelingsdier? Staghouwer haalt zijn schouders op. ,,Nee, niet echt. Maar ik heb wel meer met dieren dan met planten. En die dieren hoeven wat mij betreft echt niet zo aaibaar te zijn.’’

In Dagblad van het Noorden worden de komende weken de tien soorten gepresenteerd die zijn genomineerd voor de Soort van Groningen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.