Groningen moet de komende jaren niet lukraak vol worden gebouwd met zonne- en windparken, vindt het college van b en w van Eemsdelta.

Na twee jaar voorbereiding heeft de Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Groningen donderdag de RES 1.0 aangeboden bij regionale overheden. Hierin wordt uitgewerkt hoe de betrokken partijen in de provincie Groningen van plan zijn om de doelstellingen van het nationale Klimaatakkoord te bereiken. Voor 2030 wil de regio Groningen 5,7 TWh opwekken.

Prima, vindt het college van Eemsdelta. „Dat is een optelsom van parken die er nu al staan, en plannen die binnenkort worden vergund”, zegt wethouder Hans Ronde. Maar het is volgens de wethouder essentieel om beter na te denken over de vervolgstappen. Het college heeft daarom een bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd. Daar staat onder meer in dat Eemsdelta vasthoudt aan haar visie om geen nieuwe wind- en zonneparken te willen.

„We zijn als college schoorvoetend akkoord met dit plan, omdat er in aanloop naar RES 2.0 een onafhankelijke procesbegeleider komt, die de ruimtelijke indeling in de gaten gaat houden.”

Eerder ook al kritisch

Het is niet de eerste keer dat Eemsdelta zich kritisch uitlaat over de RES. In juni 2020 werd het conceptplan voor de energiestrategie door gemeenteraden, waterschappen en de provincie behandeld. Van de 15 betrokken besturen in Groningen gingen 7 met het plan akkoord. De rest niet. De raad van de voormalige gemeente Delfzijl had flink wat kanttekeningen.

De kanttekeningen zijn niet allemaal meegenomen in de RES 1.0, al heeft Ronde er wel vertrouwen in dat het goed komt. Mits écht zorgvuldig gekeken moet wordt waar en hoe de stroom in de toekomst wordt opgewekt. „We lopen een te groot risico dat de volgende zonne- en windparken als hagelslag door heel Groningen komen te liggen. Ons landschap is daarvoor te kostbaar. We kunnen Groningen maar één keer goed inrichten”, zegt Ronde.

De gemeente Eemsdelta wil met de regio eerst bepalen hoeveel duurzame energie gezamenlijk voor 2050 opgewekt moet worden. Ronde noemt het ‘een stap maken van groen idealisme naar Gronings rationalisme’. „Daarna kunnen we zien of het label van energieprovincie nog steeds voor Groningen van toepassing is.”

Begrip voor zorgen

Bestuurlijk voorzitter Hielke Westra snapt de zorgen van Eemsdelta. „Die heeft de gemeente ook al eerder kenbaar gemaakt en die delen we ook. Het zijn met name de nieuwe ambities die voor de gemeente een punt van zorg zijn. Dus de plannen voor de periode tussen 2030 en 2050.” Dat er nu iemand aan wordt gesteld die het ruimtelijke proces begeleidt, is volgens Westra een reactie op de eerdere kritiek.

Op 28 april neemt de gemeenteraad een besluit over de visie. Als de RES 1.0 is vastgesteld, gaat de ontwikkeling van RES 2.0 van start. Deze versie van de RES moet over twee jaar af zijn en hierin staat het thema warmte centraal.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen