Studenten Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden in Emmen en Leeuwarden stomen middelbare scholieren klaar voor examens

Foto: Shutterstock

Studenten van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en NHL Stenden Hogeschool helpen middelbare scholieren de komende maanden goed voorbereid het eindexamen in te gaan. Dit steuntje in de rug maakt deel uit van het project StudentinzetopSchool-Noord dat dinsdag in de drie noordelijke provincies van start gaat.

Door de coronacrisis hebben veel middelbare scholieren achterstanden opgelopen. Zij kunnen daardoor wel wat extra begeleiding gebruiken, stelt Klaas van Veen, directeur lerarenopleidingen van de RUG in een persbericht.

‘Die geven de studenten van RUG en NHL Stenden hen. Ze ondersteunen de leerlingen bij vakken waarin zij goed zijn en waarin ze zelf ook eindexamen hebben gedaan. Zo dragen de studenten met hun eigen ervaring bij aan een beter eindexamenresultaat van de leerlingen. Tegelijkertijd verlichten de studenten de werkdruk van docenten op school.’

Lerarentekort blijft een maatschappelijk issue

Willem Eikelenboom, directeur van de academie vo & mbo van NHL Stenden, ziet het initiatief als ‘een mooie gelegenheid om studenten te interesseren voor het beroep van leraar en hen in contact te brengen met de lerarenopleidingen’.

‘Hopelijk zijn er studenten die door deze ervaring met leerlingen geïnteresseerd worden om voor de klas te gaan staan. Het lerarentekort blijft een maatschappelijk issue.’

Studenten met havo- of vwo-diploma

Studenten van de RUG en NHL Stenden met een Nederlands havo- of vwo-diploma, kunnen zich aanmelden voor begeleiding in een examenvak waarin ze zelf sterk zijn. Ook studenten van andere hoger onderwijsinstellingen kunnen zich aanmelden.

Ze krijgen vervolgens een basiscursus examenbegeleiding plus eventueel extra ondersteuning vanuit hun opleiding of school. Daarna worden ze gekoppeld aan een school en ontvangen ze een vergoeding boven het minimumloon.

De ondersteuning vindt op school of online plaats.

Nationaal programma onderwijs

Het project StudentinzetopSchool-Noord vloeit voort uit het onlangs gepresenteerde Nationaal Programma Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en sluit aan bij het landelijke project StudentinzetopSchool.

Het noordelijk project wordt gecoördineerd door een gezamenlijk team van RUG en NHL Stenden .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen