Iedereen krijgt 5000 euro: stuwmeerregeling voor aardbevingschades na bevingen verruimd

Een gestutte boerderij. Foto: Archief DvhN/Kees van de Veen

Alle Groningers die vóór 12 juni 2019, middernacht, een schademelding deden bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) komen in aanmerking voor de stuwmeerregeling.

Door de verruiming van de regeling komen ook degenen die schade meldden na de bevingen in Woltersum en Garrelsweer in aanmerking. Zij kunnen gebruik maken van een vaste vergoeding van 5000 euro en hoeven niet meer te wachten op een opname en beoordeling van hun schade. Dat meldt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Met deze eenmalige maatregel wordt in circa 19.000 gevallen een aanbod gedaan. Het ministerie verwacht met deze maatregel het grootste deel van het stuwmeer aan schademeldingen op te lossen. Zo komen nieuwe schades sneller aan de beurt.

Herstelvergoeding

Iedereen die vóór 1 januari 2019 een schademelding heeft gedaan kan in plaats van de vaste vergoeding van 5000 euro ook kiezen voor herstel door een aannemer tot een bedrag van maximaal 11.000 euro.
 
Overigens kunnen mensen met bestaande en nieuwe schadegevallen binnenkort ook gebruik maken van een 'aannemersvariant nieuwe stijl'. Met de nieuwe aannemersvariant kunnen bewoners zelf een erkende aannemer kiezen die zorgt voor zowel de opname als het herstel van de schade.

Brief

Minister Eric Wiebes (VVD) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat deze stuwmeerregeling los staat van de onafhankelijke beoordeling door de TCMG van individuele schademeldingen.

Een eenmalige regeling met een harde grens leidt volgens Wiebes altijd tot een ongelijke behandeling tussen bestaande en nieuwe gevallen. Maar gelet op de situatie in het aardbevingsgebied en het belang van het wegwerken van het stuwmeer, acht hij deze keuze gerechtvaardigd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen