Woningen in Appingedam.

Deelnemers massaclaim waardevermindering huizen staan met lege handen ondanks succes bij rechter

Woningen in Appingedam. Foto: archief Jan Zeeman

De animo om mee te doen aan de massaclaim die een aantal jaren geleden door een stichting is neergelegd bij de NAM vanwege de waardevermindering van huizen in het aardbevingsgebied neemt af.

Aanvankelijk sloten 5000 inwoners uit Noord-Groningen zich bij dit initiatief aan. Zij verenigden zich in de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG). Namens deze stichting voerde advocaat Pieter Huitema van kantoor De Haan al meerdere procedures bij de rechtbank. Dat deden zij met succes: in 2015 en ook later in hoger beroep stelde de rechter de NAM aansprakelijk voor de vermindering van de waarde van onroerend goed in het aardbevingsgebied.

Wrang

Inmiddels is een regeling in het leven geroepen waarbij inwoners van Noord-Groningen aanspraak kunnen maken op een vergoeding. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dit instituut is al begonnen met het uitkeren van schade – van 10.000 tot 15.000 euro of meer – als vergoeding voor de waardedaling van onroerend goed. Het wrange evenwel is dat in beginsel alle inwoners in het aardbevingsgebied aanspraak kunnen maken op deze regeling. Behalve de deelnemers aan de massaclaim van WAG.

Juridisch gesteggel gaat door

Dat heeft er volgens advocaat Huitema mee te maken dat WAG nog steeds procedeert tegen de NAM. ,,De aansprakelijkheid is bevestigd door de rechter, maar we steggelen nog over de hoogte van de uit te keren schade.’’ In afwachting van deze uitspraak keert IMG nog geen geld uit aan WAG-deelnemers. ,,Ik snap dat onze deelnemers graag snel geld willen zien. Ik ontzeg ook niemand het recht om zich bij ons terug te trekken. Sterker: 800 deelnemers hebben hiervoor al gekozen en kunnen zich wenden tot IMG.’’

Nog 3500 deelnemers over

Met de nu nog resterende circa 3500 deelnemers gaan WAG en Huitema met procederen door. De advocaat verwacht dat via de rechter een hogere schadevergoeding wordt afgedwongen dan nu door IMG wordt geboden. Huitema noemt het niet meer dan logisch dat er deelnemers zijn die in dit stadium eieren voor hun geld kiezen. ,,In het ene geval is schade makkelijker aantoonbaar dan in een ander geval. Wij adviseren soms zelfs om af te haken. Als WAG erin slaagt een hogere schadevergoeding af te dwingen, kunnen ook niet-deelnemers aanspraak op de extra vergoeding, zegt hij. Huitema wijst er wel op dat de uitkeringsregeling door IMG er zonder massaclaim van WAG nooit was gekomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu