Geallieerde militairen trekken op zondag 15 april 1945 via de Blijhamsterstraat Winschoten binnen. Tijdens de oorlog gemaakte films doken een aantal jaren geleden op. FOTO ARCHIEF WINSCHOTER STADSJOURNAAL

Tachtig jaar Winschoten op film naar GAVA in Stad

Geallieerde militairen trekken op zondag 15 april 1945 via de Blijhamsterstraat Winschoten binnen. Tijdens de oorlog gemaakte films doken een aantal jaren geleden op. FOTO ARCHIEF WINSCHOTER STADSJOURNAAL

Het omvangrijke archief van het Winschoter Stadsjournaal heeft Oost-Groningen verlaten. Tachtig jaar geschiedenis op film staat nu bij het GAVA in Groningen.

Volledig digitaal

Eerder dit jaar vierde het Winschoter Stadsjournaal het 50-jarig bestaan en nu dus gaat de club geheel digitaal. De 8 millimeterfilms, de 16 millimeterfilms, de VHS-banden en de Betamaxbanden zijn opgeslagen in het Gronings Audiovisueel Archief (GAVA) in Groningen. Weg uit Winschoten, waar het archief lag opgeslagen in het gemeentehuis. Op de dag van de Groninger Geschiedenis, vorige week zaterdag, nam collectiebeheerder René Duursma van het GAVA de Winschoter verzameling symbolisch in ontvangst.

Het Winschoter Stadsjournaal begon in 1966 als Winschoter Journaal Film Groep op initiatief van Elzo Witter en groeide uit tot een groep enthousiaste filmamateurs die er in slaagde een professioneel niveau te halen.

Drie avonden

Stedebouwkundige ontwikkelingen, bekende personen, prestaties van sport- en andere verenigingen, branden, rampen en rellen, zo veel mogelijk werd en wordt vastgelegd voor het nageslacht. Een keer per jaar geeft de club een voorstelling in Cultuurhuis De Klinker. Die wordt steevast druk bezocht. De belangstelling groeide zodanig dat één avond allang niet meer genoeg is. Het zijn er inmiddels drie.

Met de verhuizing van het archief verandert er voor de filmers en de ‘klant’ niet zo heel veel. Voorzitter Jan Witter: ,,Het archief is alleen fysiek weg, alles is gedigitaliseerd en wij beheren de collectie verder ook nog. Als iemand iets wil zien of er gebruik van wil maken, dan moet hij nog steeds bij ons zijn. Je kunt het niet zonder meer downloaden. Aanvankelijk ontvingen wij subsidies van de gemeente en vertoonden we onze films een keer per jaar in de raadszaal. De films en banden werden opgeslagen in de kluis van het stadhuis. Zo is het gegroeid.’’

In de jaren ’70 van de vorige eeuw verhuisde de voorstelling naar theater De Klinker. Witter: ,,Er werd toen veel met projectie gewerkt, dus die films moesten dan voor vertoning uit dat archief gehaald worden. Dat werd op een gegeven moment wel een gedoe. Vijf jaar geleden hebben we Europees geld gekregen om al die zes, zeven verschillende filmsoorten te digitaliseren in het kader van cultuurhistorisch erfgoed. Het werd gewoon onbeheersbaar, sommige apparatuur voor banden was er niet meer. Dus moest het gedigitaliseerd worden. Alles staat nu op de harde schijf, er is backup en de films zijn weer te vinden en te bekijken.’’

,,En’’, weet de voorzitter, ,,de gemeente had na de samenvoeging tot Oldambt ruimtegebrek. Het archief neemt namelijk vrij veel meters in beslag met films en cassettes. Men wilde het wel kwijt. Het plan voor verhuizing lag er, de bewaaromstandigheden konden wel beter. Bij de GAVA zijn die ideaal. Plus dat je een nog groter publiek bereikt.’’

'Iedere generatie heeft wel wat'

De meest bijzondere dingen? ,,Ach’’, zegt Witter met instemming van zijn clubgenoten die deze avond rond de tafel zitten, ,,iedere generatie heeft wel wat. Dat verschilt. De jongere generatie zegt bijvoorbeeld de brand van het ooit beroemde zalencentrum Dommering niets. Dan zeggen ze: Dommering, wat is dat?’’

Penningmeester Frits Knaapen weet toch wel iets. ,,Er is een paar jaar geleden nog een film opgedoken uit de oorlog. Je wilt niet weten hoeveel militairen hier door de straten liepen.’’ Jan Witter: ,,En in de jaren ’20 waren er op het voetbalveld van WVV grasbaanraces met motoren. Daar is nu ook beeld van. Er is absoluut belangstelling voor ons werk. Het is de hang naar nostalgie. We zijn ook wel met onze tijd meegegaan. Minder nieuws, meer verdieping. Wij zijn van wat vroeger een jaaroverzicht was overgegaan op meer documentair werk.’’

menu