Hoe vertel je mensen in het aardbevingsgebied dat er te weinig geld is om beloften over de aanpak van hun woning na te komen? Gemeenten moeten bij de versterking harde keuzes maken.

Vertraging betekent opnieuw onzekerheid, ergernis en teleurstelling voor veel mensen die wachten op versterking van hun woning. ,,Ze vragen subsidie, maar de pot is aan de magere kant’’, zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van de gemeente Groningen.

Met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de bewoners worden plannen gemaakt voor de aanpak van woningen in Woltersum, Ten Boer, Ten Post, Lellens en later de stadse wijken. Een aantal versterkingsoperaties is in volle gang, andere zijn nog in voorbereiding.

Te weinig geld

Het beschikbare bedrag van 420 miljoen euro is niet genoeg om in het hele bevingsgebied de beloften aan de mensen in ‘batch 1588’ waar te maken. Dat is de groep van 1588 huizen die een versterkingsadvies heeft. De eigenaren kunnen kiezen of de woning, nu de gaswinning versneld wordt afgebouwd en Groningen veiliger wordt, wel of niet wordt versterkt, gesloopt of herbouwd.

Nog geen versterkingsadvies

Er zijn ook mensen die nog geen versterkingsadvies hebben ontvangen. ,,Wat gaat er met hun huis gebeuren? Wat kan ik mijn dorpsgenoten in Woltersum daarover zeggen?’’ vraagt René Staijen van de Stadspartij. Volgens de gemeente krijgen zij aan het einde van het jaar de vraag voorgelegd of ze met het oog op de afbouw van de gaswinning en de verlaagde kans op zware bevingen een herbeoordeling willen.

Iedere euro telt

Omdat 420 miljoen niet genoeg is, moeten de bevingsgemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Groningen en Oldambt keuzes maken. ,,Als gemeenten moeten we daar onderling uitkomen. Iedere euro die we in Groningen besteden, kunnen we niet in Eemsdelta uitgeven’’, zegt Van der Schaaf.

Voorrangspositie Groningse dorpen

Gekeken wordt ook hoeveel geld gemeenten kunnen bijleggen om bijvoorbeeld kapotte funderingen aan te pakken. Een gemeente als Groningen heeft meer geld en is daar beter toe in staat. De vraag is of dat inwoners van deze gemeente een voorrangspositie geeft.

Dat de bevingsgemeenten de schaarse middelen moeten verdelen, is zeer onaangenaam maar niet verrassend, stelt Susan Top van het Groninger Gasberaad. ,,Het is wrang, omdat het rijk heeft gezegd dat er wel genoeg geld is. Er is altijd beweerd dat beloften aan mensen worden nagekomen.’’

Bureaucratie vertraagt versterking

Van der Schaaf: ,,Geld is in de besprekingen met de NCG echt wel een belangrijk onderwerp. De budgetten liggen in Den Haag vast, maar wij hebben de rompslomp. We hebben meer middelen nodig. De bureaucratie werkt daar zo langzaam dat het de versterking vertraagt.’’ De verwachting is dat de versterkingsoperatie in Woltersum, die dit jaar vol overtuiging werd aangekondigd, in 2025 is afgerond.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen