Tegenstanders 380 kV stroomlijn stappen naar Raad van State

Tegenstanders van de 380 kV-hoogspanningsleiding tussen Eemshaven en Hoogkerk stappen naar de Raad van State uit protest tegen het voorgenomen tracé.

Burgerwerkgroepen en belangengroeperingen verzetten zich al lange tijd tegen de ‘stroomsnelweg’ die binnen drie jaar de huidige 220 kV-verbinding moet vervangen. Het argument is dat het gekozen traject van energietransporteur TenneT en ministerie van economische zaken dwars door kwetsbare natuur en landschap gaat.

,,We hebben altijd aanvaard dat de 380 kV nodig is’’, legt Erik de Waal van Natuur- en Milieufederatie Groningen uit, ,,alleen is het voorliggende tracé een slecht tracé. Omdat het nog schadelijker is voor het hele gebied dan het oude van de 220 kV.’’

Slecht traject

De 380 kV volgt in grote lijnen die van de huidige hoogspanningsverbinding. Die werd in de jaren zeventig aangelegd. De Waal: ,,Met de inzichten van nu is dat een slecht traject. Het loopt slordig door het landschap met veel te veel knikken. En de nieuwe verbinding heeft nog meer knikken.’’

De tegenstanders willen dat een deel, tien kilometer, ondergronds wordt aangelegd. Technisch gezien is dat mogelijk. De vorige minister van economische zaken, Henk Kamp, wilde daar niet aan. Volgens hem wogen de meerkosten niet op tegen de voordelen. Zijn opvolger, Eric Wiebes, gaat daar niet aan tornen.

Gordijn van draden

Kamp wees er op dat met de nieuwe lijn het aantal kwetsbare woonbestemmingen van 63 naar 3 is gedaald, ten opzichte van de 220 kV. Het gevolg is echter dat straks een ‘gordijn van draden’ dwars door weidevogelgebied en Middag-Humsterland loopt. Met alle gevolgen van dien.

De Waal: ,,Met de aanleg van een nieuwe lijn is er een unieke kans om het in één keer goed te doen. Het is heel jammer dat het ministerie die kans niet heeft gegrepen. Ook omdat de 380 kV er voor 50 tot 80 jaar staat. Dat is, naar de menselijke maat, voor de eeuwigheid.’’

Compensatie

Provincie Groningen en gemeenten kwam met ez een compensatie van een kleine 20 miljoen euro overeen, waarvan een deel door de provincie zelf betaald, maar dat wordt gezien als een pleister voor het bloeden.

De Waal: ,,Weidevogels zijn erg honkvast. Het duurt lang eer ze zich elders vestigen en de kans is groot dat ze niet meer tot broeden komen. Ons punt is: er zijn genoeg alternatieven. De meest voor de hand liggende is tien kilometer verkabelen. Dan spaar je én het weidevogelgebied én Middag-Humsterland.’’

Ondergronds

Hij wijst er op dat het landschap bij bovengrondse aanleg drie jaar ‘over de kop’ gaat: ,,Als je dat onder de grond doet ben je in drie maanden weer weg. Doe je het buiten het broedseizoen, dan kun je zelfs door weidevogelgebieden zonder al te veel schade aan te richten.’’

Een ruime meerderheid van de 17 burgerwerkgroepen en gebiedsorganisaties die tot dusver samen optrokken stappen samen naar de Raad van State. De Waal roept indieners van andere zienswijzen zich aan te sluiten: ,,Tenminste, als ze zich herkennen in onze zienswijze.’’

Dat kan via: e.dewaal@nmfgroningen.nl.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.