Tegenstanders windparken starten burgerinitiatief

Via een burgerinitiatief hopen tegenstanders de komst van nieuwe windparken op land tegen te houden. Foto: Ahief DvhN/Kees van de Veen

Tegenstanders van windmolenparken op land zijn een burgerinitiatief begonnen om de overheid te overtuigen geen nieuwe windmolenparken toe te staan.

Het burgerinitiatief ‘Stop de bouw van windmolens op land’ wordt gesteund door enkele tientallen groeperingen die al langer strijden tegen de komst van windmolenparken.

De tegenstanders van windmolenparken op land betogen dat wind op land tot 39 procent duurder is dan wind op zee. ,,Toch blijft de overheid doorgaan met het plaatsen van windturbines op land. Windturbines zo hoog als de Euromast. Windturbines, die overlast veroorzaken door laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling.”

Vele honderden van deze windturbines moeten er nog verrijzen door heel Nederland, als het aan de regering ligt. Dus ook bij u in de buurt!

Kees Pieters, initiatiefnemer van Burgerinitiatief 'Stop de bouw van windmolens op land' verzamelt handtekeningen. Hij heeft 40.000 handtekeningen nodig. Daarmee hoopt hij de politiek te bewegen het beleid te wijzigen.

Het burgerinitiatief is hier te vinden en te ondertekenen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen