Het werkvoorzieningschap Wedeka heeft over 2020 een tekort van ruim 1,6 miljoen euro geboekt. Veel minder dan waar op was gerekend.

De begroting over 2020 liet namelijk een tekort van ruim 7 miljoen euro zien. Directeur Grietje Kalfsbeek liet begin dit jaar al weten dat het ‘gat’ veel minder groot zou zijn. De jaarrekening 2020 laat nu zien dat het om 1,6 miljoen gaat.

,,Belangrijke oorzaken van die fikse meevaller zijn dat subsidies van het rijk hoger uitvielen en dat we een forse compensatie kregen voor de door de coronacrisis opgelopen bedrijfsschade. Ook zijn we in coronatijd nooit helemaal op slot gegaan en hebben we de productie nog goed op gang kunnen houden. Al met al hebben we dus nog altijd een tekort maar dat is veel minder groot.’’

Meevaller voor gemeenten

Dat is ook een meevaller voor de aan Wedeka deelnemende gemeenten Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Borger-Odoorn en Midden-Groningen. Zij moeten de tekorten namelijk ophoesten.

Ondanks de meevaller blijven de financiële zorgen voor de komende jaren groot en wordt gerekend op grotere tekorten. Mede omdat de omzet afneemt door een dalend aantal personeelsleden (momenteel gaat het nog om 1500 mensen). Dat laatste als gevolg van de Participatiewet waardoor veel minder mensen met een beperking een plekje bij een sociaal werkvoorzieningschap kunnen krijgen.

De deelnemende gemeenten hebben aangegeven die groeiende tekorten niet steeds op te kunnen brengen en onderzoeken daarom of het loont om Wedeka op te splitsen en de personeelsleden bij de gemeenten onder te brengen. Andere varianten als de geleidelijke afbouw van het schap en een ombouw naar een werk- en leerbedrijf worden ook onderzocht.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen