Ten Boer steekt extra geld in bad De Blinkerd

De toekomst van het openluchtbad De Blinkerd in Ten Boer is veilig gesteld.

Aanvankelijk toonde de gemeente Ten Boer zich bereid jaarlijks rond de anderhalve ton bij te dragen aan de exploitatie van het bad. Omdat deze bijdrage onvoldoende is gebleken, stellen B en W voor aan de gemeenteraad het jaarlijks budget met 55.000 euro te verhogen tot 209.000. Daarmee ontstaat een gezonde financiële basis waarmee het volgens de gemeente mogelijk moet zijn het bad tot in lengte van jaren open te houden.

Eenmalig stelt de gemeente nog 50.000 euro beschikbaar voor opvang van tegenvallers en 250.000 euro voor groot onderhoud en investeringen.

Aankoop

Sinds januari vorig jaar wordt De Blinkerd geëxploiteerd door de particuliere stichting BES. Aanvankelijk was de bedoeling dat deze stichting op termijn eigenaar zou worden van het bad. Op grond van de ervaringen van vorig zwemseizoen zag BES uiteindelijk van aankoop af. De afgelopen maanden voerde de gemeente intensief overleg met de stichting over het bedrijfsplan.

In overleg is een meer realistische begroting opgesteld, waarbij de personeelslasten hoger uitkomen dan geraamd. De gemeenteraad buigt zich op woensdag 26 juni over het voorstel.

menu