TenneT boort onder de stad Groningen een nieuwe hoogspanningslijn. De kabel gaat rakelings langs het UMCG en kruist Ring Zuid

TenneT moet de werkzaamheden aan de ondergrondse kabel afstemmen met het UMCG. Foto: Chris Bakker / DVHN

TenneT vernieuwt volgend jaar de ondergrondse 110 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Hunze en Bloemsingel in Groningen. De energietransporteur boort daarvoor een 3,5 kilometer lange sleuf onder de stad door, die de Ring Zuid kruist en vlak langs het UMCG loopt.

De huidige hoogspanningskabel ligt er al zo’n 55 jaar. Met de toenemende vraag naar stroom is het hoog tijd voor een nieuwe.

De aanleg ervan begint in 2021 en duurt tot en met zomer 2022.

Een kabel tientallen meters onder de grond

De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Vergunningen worden aangevraagd bij de gemeente. Daarnaast worden gesprekken opgestart met grondeigenaren, bedrijven en instanties die hinder gaan ondervinden.

De werkzaamheden moeten onder meer afgestemd worden met UMCG, waar de kabel vlak langs loopt, en met de uitvoerders van de aanpak van de zuidelijke ringweg. Ook fietsers, voetgangers en omwonenden krijgen er mee te maken.

De kabel komt op tientallen meters onder de grond te liggen, langs de huidige hoogspanningsverbinding. Of de oude lijn wordt verwijderd is nog onduidelijk.

Bekijk op deze video van TenneT hoe zo’n kabel de grond in gaat.

Versterking 110 kV tussen Hunze en Delfzijl Weiwerd

De twintig kilometer lange bovengrondse 110 kV-lijn tussen hoogspanningsstations Hunze en Delfzijl Weiwerd, waar de stroom van warmtekrachtcentrale Delesto en bio-energiecentrale Eneco binnenkomt, wordt versterkt.

Dat gebeurt door aanpassingen op Delfzijl Weiwerd en het vergroten van de transportcapaciteit van de verbinding, die onder meer de voormalige roeibaan bij Harkstede passeert. De uitvoering begint in het tweede kwartaal van dit jaar en moet eind 2020 klaar zijn.

menu