TenneT kan door met de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten

Wintrackmasten in de buurt van Bleiswijk. Die masten gaan ook gebruikt worden voor de nieuwe 380 KV verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten.

TenneT kan door met de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten.

Dit blijkt dinsdag uit een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State op de bezwaren van een agrariër uit Spijk en inwoners van Bedum.

De beroepen tegen het Rijksinpassingsplan Noord-West 380 kV waren in juni al af gekaart door de Raad van State in een einduitspraak. Grondeigenaren kunnen echter ook naar de rechter tegen de gedoogplicht die TenneT hen oplegt om de hoogspanningsmasten op hun land te dulden.

TenneT kan door ondanks bodemprocedure

De Groningse eigenaren van landbouwgronden vroegen op 1 december aan de Raad van State de gedoogplicht te schorsen maar hun verzoeken zijn afgewezen. Volgend jaar komt er nog een bodemprocedure maar TenneT kan door met de werkzaamheden.

Een akkerbouwer in Spijk krijgt drie 380 kV-hoogspanningsmasten op zijn land waar hij op zich geen bezwaar tegen heeft. Wel wil hij dat de twee buitenste masten dertig meter worden opgeschoven. Ze staan onvoordelig en onhandig op zijn akker waardoor hij schade verwacht en ongelukken vreest met zijn landbouwmachines.

Boer en bewoners bang voor aansprakelijkheid

De voorzieningenrechter is het met TenneT eens dat er niets meer te veranderen valt aan de locaties van de masten omdat die vastliggen in het Rijksinpassingsplan en in de vergunning van de gemeente Delfzijl. Wijzigingen zouden kunnen leiden tot klachten van andere grondeigenaren over ongelijke behandeling.

De akkerbouwer uit Spijk en de inwoners van Bedum maakten zich ook druk over hun aansprakelijkheid als ze per ongeluk een mast vernielen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen