Top Lentis en Menzis pleit tégen ondoordacht schrappen administratie

Een verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen met haar COW, Computer On Wheels. Veel zorgwerkers balen van de checklists en administratie waardoor ze minder tijd voor de patiënt hebben.

Snijden in bureaucratie en administratie in de zorg is niet altijd verstandig, betogen topmannen van zorgverzekeraar Menzis en ggz-instelling Lentis in een ingezonden brief in vakblad Zorgvisie . De checklists en ranglijstjes waarover veel zorgwerkers klagen zijn volgens hen juist nodig om de kwaliteit te meten en te verbeteren.

Het schrappen van ‘onnodige’ bureaucratie en administratie is een veelgehoorde wens in de zorg. Het Utrechtse Diakonessenhuis besloot daarom onlangs om honderd ‘kwaliteitsindicatoren’ te schrappen. Dat zijn lijstjes die artsen en verpleegkundigen moeten bijhouden. Volgens bestuursvoorzitter John Taks van het Diakonessenhuis scheelt het schrappen van die honderd indicatoren dertig minuten tot enkele uren per week, per arts.

In Zorgvisie zegt Taks erover: ,,Ik ben er voor om 50 tot 60 procent van de indicatoren te schrappen. Het is onzinnig wat wij onze verpleegkundigen en dokters laten doen. Ze zijn bijna meer bezig met hun computer dan met de patiënt.’’

Inzicht niet overboord gooien

Joris van Eijck, zorgdirecteur bij Menzis, en Corstiaan Bruinsma, bestuurder bij de Groningse ggz-instelling Lentis, reageren er samen met Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie en Douwe Biesma van het St. Antoniusziekenhuis Utrecht op. ,,Schrapsessies om overbodige regeldruk aan te pakken zijn goed. Maar laten we inzicht in kwaliteit daarbij niet overboord gooien.’’

De gezondheidszorg in Nederland is volgens de vier zorgdirecteuren juist erg goed bezig met het meten van kwaliteit. ,,We worden internationaal als voorloper gezien.’’ Maar de zorgsector gaat nog te aarzelend om met de ranglijstjes en kwaliteitsmetingen, vinden ze. ,,We zijn te voorzichtig en wachten tot iedereen het met elkaar eens is vóórdat we de volgende stap nemen.’’

We laten innovatie lamleggen

De discussie over overbodige regels is wel van belang, vinden de vier. ,,Maar we laten onze innovatieve kracht lamleggen door die onderwerpen.’’

Dat een ziekenhuis als het Diakonessenhuis minder wil registreren, vinden ze dan ook onverstandig. ,,Zorgorganisaties die het belang van de patiënt hoog in het vaandel hebben, móeten meedoen en open zijn over hun uitkomsten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen