Soms loont het enorm om te procederen. Een man die 7 euro te weinig aan rente vergoed kreeg van de Belastingdienst, heeft in hoger beroep een immateriële schadevergoeding van maar liefst 3500 euro toegekend gekregen.

Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden.

Het is wel een zaak van de lange adem. De man was een beroepsprocedure begonnen, omdat hij vond dat de fiscus hem in 2013 28 euro te weinig irimierente had berekend.

Dit is rente die de Belastingdienst moet vergoeden als zij belasting heeft geïnd die in eerste instantie in strijd met het Europese recht is geheven. Als de belasting wordt terugbetaald, krijgt diegene daar dus zogenoemde irimierente over.

In het geval van de man ging het om bpm. Hij kreeg 641 euro aan betaalde belasting terug. De man kreeg daarover ook 4 euro aan belastingrente terugbetaald, waar hij zelf had gedacht 32 euro te krijgen. Hij maakt in 2013 bezwaar en krijgt pas in 2018 te horen dat dit is afgewezen. Maar dat had eigenlijk binnen twee jaar moeten gebeuren. Daarop stapt de man naar de rechter.

Te traag

De rechter in Groningen bepaalt dat de man inderdaad 7 euro te weinig had gekregen én dat de Belastingdienst te traag heeft gereageerd. De belastinginspecteur wordt veroordeeld in het betalen van de proceskosten: ruim 1000 euro.

De man gaat ook tegen deze uitspraak in beroep, omdat de rechter heeft geconcludeerd dat de redelijke termijn waarop de fiscus de rente moest vergoeden is verstreken. Hij betoogt daarom dat hij ook wettelijke rente zou moeten krijgen over zijn te weinig uitgekeerde irimierente.

En dan wordt de schadepost ineens 32 euro, minus de 4 euro die hij al gekregen heeft. Dat is een bedrag van 28 euro. Hij wil ook een immateriële schadevergoeding van de Belastingdienst.

Immateriële schade

Volgens de Belastingdienst heeft de man geen recht op een immateriële schadevergoeding omdat zijn verlies maar 7 euro is. En dat is onder het drempelbedrag van 15 euro.

Het hof is het daarmee oneens. Volgens de hogere rechters gaat het om het belang dat de man voor ogen heeft: 28 euro. En dát bedrag zit boven de drempel. Daarom wordt de man de schadevergoeding van 3500 euro toegekend.

Ook draait de Belastingdienst op voor een kleine 800 euro aan proceskosten. Over die bedragen moet ook nog wettelijke rente worden betaald als zij na 28 april 2021 worden uitbetaald.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen