Tuinenstichting protesteert tegen aantasting eeuwenoude siertuin van villa Klein Toornvliet

De siertuin waar appartementen zijn gepland. Foto Bond Heemschut

Bond Heemschut en de Nederlandse Tuinenstichting protesteren tegen de bouw van appartementen in een oude siertuin bij de villa Klein Toornvliet.

De monumentale villa, die van 1911 tot 1914 werd bewoond door de beroemde historicus Johan Huizinga, is eigendom van het echtpaar Schiphuis. Adeline Schiphuis is directeur en oprichter van Residentie Buitenzorg, die zorg levert aan onder meer Indische en Molukse ouderen. De stichting wil in de achtertuin acht appartementen voor ouderen laten bouwen. De gemeente heeft inmiddels een vergunning voor de nieuwbouw gegeven, maar deze is nog niet definitief.

Zowel Heemschut als de Tuinenstichting vinden dat het aangezicht van de villa en het karakter van de tuin door de nieuwbouw onherstelbaar worden aangetast. ,,Het gaat om een tuin in Engelse landschapsstijl van ongeveer honderd jaar oud’’, zegt secretaris Gijsbert Boekschoten van Bond Heemschut. ,,Maar die maakt volgens ons deel uit van de monumentale status. De gemeente had eerst de monumentcommissie om advies moeten vragen, maar dit is niet gebeurd.’’

Volgens een woordvoerder voldoen de plannen aan ‘de huidige wet- en regelgeving’. Boekschoten: ,,Maar de plannen voldoen ook niet aan het bestemmingsplan Coendersborg. Bovendien valt de omgeving onder het beschermde stadsgezicht.’’

De Tuinenstichting wijst erop dat de gemeente zelf herhaaldelijk over een tuin ‘met een bijzondere monumentale waarde’ sprak. De stichting vindt dat er eerst een tuinhistorisch onderzoek had moeten plaatsvinden. ‘En er had onderzocht moeten worden welke gevolgen de ingrepen hebben voor de daar aanwezige monumentale bomen, zoals een prachtige, rode beuk’.

Directeur Schiphuis zegt dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geen bezwaren tegen de plannen heeft. ,,Alles is goed onderzocht en de keuzes zijn heel zorgvuldig gemaakt. Er zijn verschillende onderzoeken verricht, onder meer bouwhistorisch onderzoek, bomen effect analyse en toetsing wet natuurbescherming. De tuin is niet monumentaal.’’

De appartementen zijn niet alleen voor Molukse en Indische ouderen bedoeld. ,,Alle ouderen komem hiervoor in aanmerking. Gezien de geschiedenis van Klein Toornvliet noemen we het complex Paviljoen Huizinga.’’ Het echtpaar kocht de villa in 2011. ,,Het heeft veel moeite en tijd gekost het op te knappen.’’

menu