Turbines bij bedrijven Delfzijl nog gevoelige zaak

Bij de plannen voor grote windparken bij Delfzijl is nog onvoldoende gekeken naar de veiligheid van bedrijven in het industriegebied Oosterhorn.

Veiligheidsaspecten

Wat als er wieken afbreken en in de installaties terechtkomen? Volgens de provincie is dit veiligheidsaspect onderbelicht gebleven. Om de zegen te krijgen van de MER-commissie die de effecten op de leefomgeving toetst, moet in Oosterhorn nog eens goed worden gekeken naar de posities en de werking van turbines. Dit om noodsituaties te voorkomen.

Helse klus

Deze week kregen Provinciale Staten tijdens een werkbezoek aan de Eemsdelta te horen hoe de vlag erbij hangt. Geprobeerd wordt het gebied zo in te richten dat windparken, nieuwe natuur, bedrijvigheid en woongenot elkaar niet te veel bijten. Ambtenaren en ingehuurde adviseurs van gemeente en provincie legden uit dat dit een helse klus is. Vooral omdat de Eemshaven en Oosterhorn vlak bij het waddengebied liggen. Het wad is Europees beschermd en Werelderfgoed. De kunst is zeventien projecten, waaronder veel plannen voor windparken, zodanig uit te voeren dat mens en dier daar zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.

Natuurorganisaties wezen op de windparken die veel vogelslachtoffers zouden maken. Opmerkelijk is dat de meeste vogels sneuvelen bij dezelfde turbines. Ook is het zaak dat een oplossing wordt gevonden voor de verwachte geluidhinder van nieuwe datacenters van Google bij de Eemshaven. Als er niets gebeurt, zullen enkele woningen in de buurtschap Polen te zwaar worden belast. Op het bedrijventerrein Oosterhorn zorgt ESD voor veruit de meeste geuroverlast. En wel zodanig dat er niet veel meer geurhinder in de hele omgeving kan worden toegestaan.

Beleid nuanceren

Omdat volgens ambtenaren de verwerking van biomassa en de productie van groene energie stinkt, staat ESD verdere verduurzaming bij de energieproductie in de weg. Dat zou Oosterhorn, waar nog veel grond braak ligt, op slot zetten. Om dat te voorkomen en toch nieuwe bedrijvigheid toe te staan, wordt door de provincie overwogen het geurbeleid te ‘nuanceren’. Dit betekent dat hier en daar regels en normen eventueel worden bijgesteld. Veel mogelijkheden om ESD aan te pakken zijn er niet. Het bedrijf heeft de vereiste vergunningen. Ook de zogeheten blazers die bij tijd en wijle met vuur en rookpluimen hoog boven het bedrijf uittorenen, maken deel uit van de bedrijfsvoering.

Ook het ritje door de Emmapolder maakte deel uit van de Statenexcursie. Hier werd gewezen op het conflict tussen Nuon en RWE om grondposities voor windturbines. Landbouwers willen zaken doen met Nuon maar dreigen door RWE voor de rechter te worden gedaagd.

Gedeputeerde Staten wilden gisteren geen verdere toelichting geven op de geconstateerde hobbels. ,,We werken aan de nieuwe structuurvisie’’, aldus een woordvoerder.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.