Twee nieuwe plekken voor wisselwoningen in Ten Post

Bewoners van Ten Post mochten aangeven welke locatie zij het meest geschikt vinden voor zestig wisselwoningen. Foto: Jan Zeeman.

B en W van Ten Boer vinden dat de 60 wisselwoningen in Ten Post over twee nieuwe locaties moeten worden verspreid. Er was tot dusver sprake van één plek.

De locaties Veninga aan de noordkant van het dorp en een terrein ten zuidoosten van de Woldjerweg hebben de voorkeur van de gemeente. De Sterenberg locatie tussen N360, Rijksweg en Jan Zijlstraat is een reserveplek. Het dorp was bang dat alle huizen daar zouden komen. Sterenberg komt alsnog in beeld als er aanmerkelijk meer dan 60 wisselwoningen nodig zijn of een locatie alsnog afvalt. Ook AMCA is zo’n reservelocatie.

B en W stellen de nieuwe opzet voor aan de Nationaal Coördinator Groningen. Die gaat over de wisselwoningen. Het college maakte zijn plan donderdagavond bekend tijdens een bijeenkomst in het dorp. Er is in Ten Post al maanden onrust over de plek voor de woningen. Die zijn bedoeld voor bewoners die tijdelijk hun huis uit moeten voor het versterken van hun huizen vanwege de aardbevingen. De wisselwoningen zijn tien jaar nodig.

Oorspronkelijke locatie is nu een reserveplek

In december lekte uit dat de locatie Sterenberg de voorkeur leek te hebben. Hoe dat volgens de gemeente nog niet vast stond, schrokken veel omwonenden er wel van. Ze uitten hun bezwaren in december op een inderhaast belegde bijeenkomst in het gemeentehuis.

Verontruste bewoners richtten ook een platform op om mee te praten over de gevolgen van de aardbevingen. Sommigen bedachten zelf een plan voor een tiende locatie. Begin februari hield de gemeente een informatiebijeenkomst over negen mogelijke plekken. Die werd zeer druk bezocht.

Wethouder: Voorkeur komt overeen met uitkomst enquête

Van de bezoekers deden 202 mensen mee aan een enquête. Ze gaven daarin een persoonlijke top-3 van hun favoriete plekken aan. Daarbij sprongen de vier plekken die nu nog in beeld zijn bij de gemeente er duidelijk bovenuit, zegt wethouder Annie Postma (GroenLinks). Volgens haar komt het nieuwe plan van de gemeente daarmee tegemoet aan de wens van veel dorpelingen. ,,Er is op deze locaties voldoende ruimte voor de woningen, ze liggen dichtbij het dorp en zijn verkeersveiligheid.’’ Dat zijn ook onze uitgangspunten.’’

B en W van Ten Boer hebben de Nationaal Coördinator Groningen aangegeven dat de wisselwoningen in elk geval op twee plekken en niet in één keer mogen worden gebouwd. ,,De plaatsing moet gefaseerd worden uitgevoerd.’’ Ten Boer wil zoveel mogelijk bewoners van Ten Post en andere dorpen in de gemeente betrokken bij de gevolgen van de aardbevingsproblematiek.

menu