De gemeente Westerwolde moet binnen afzienbare tijd besluiten of ze al haar gebouwen nog wel kan en wil behouden. De kas vraagt om zulke keuzes.

Westerwolde heeft tal van gebouwen in eigendom; sporthallen en -zalen, dorpshuizen maar ook twee gemeentehuizen, in Wedde en Sellingen. Toen Westerwolde in 2018 ontstond, door de fusie van Bellingwedde en Vlagtwedde, besloten de bestuurders die beide gebouwen in de benen te houden, om zo ‘dicht bij de burgers’ te blijven staan.

Steeds meer uitgeput

Het onderhoud van al die panden kost echter veel geld. De ‘pot’ met geld voor dat onderhoud raakt steeds meer uitgeput en zal eind 2022 leeg zijn. ,,We laten externe deskundigen daarom momenteel een onderzoek uitvoeren naar de toekomst van ons vastgoed, naar de vraag hoe we er het beste mee om kunnen gaan’’, zegt wethouder Henk van der Goot (Gemeentebelangen). ,,De gevolgen van de coronacrisis, het vaker thuiswerken bijvoorbeeld en het onderling afstand houden, worden daarin ook meegenomen.’’

Vastgoedplan

Het resultaat van het onderzoek komt te staan in een zogenoemd strategisch vastgoedplan. ,,De gemeenteraad krijgt dat en zal, vermoedelijk in 2022, een besluit nemen over de toekomst van de gebouwen, over de vraag of we ze allemaal nog moeten willen houden.’’

Dergelijke keuzes zullen de raadsleden ook nemen waar het gaat om het behoud van gemeentelijke bruggen, wegen en openbaar groen. Het op orde houden daarvan kost ook veel geld. ,,Ook daarvoor geldt dat we in 2022 de besluiten moeten nemen’’, zegt wethouder Bart Huizing (PvdA), verantwoordelijk voor de financiën van Westerwolde.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen