Vuurwerk? Nee. Stevige discussies? Af en toe. In het tweede en laatste lijsttrekkersdebat in de aanloop naar de Eemsdelta-verkiezingen kwamen de verschillen tussen de partijen eindelijk een beetje naar voren.

Lijsttrekkers Frank Niejenhuis (D66) en Eduard Mulder (VVD) beten het spits af over het onderwerp infrastructuur. Beide partijen stellen dat de verdubbeling van de N33 tussen Appingedam en Zuidbroek heel belangrijk is voor het gebied.

Mark Pereboom (JongerenPartij Eemsdelta) vroeg hoe VVD en D66 denken over de bereikbaarheid van de kleine dorpen, met name met het oog op jongeren die willen stappen. Niejenhuis is voor een nachtbus die jongeren op stapavonden van en naar de stad kan brengen. Mulder ziet dat anders. Hij ziet meer heil in deelauto’s in dorpen.

Pittige discussie over ESD

Daarna was het de beurt aan Edward Stulp van Gemeentebelangen Eemsdelta en Anneke Knip van GroenLinks. Zij discussieerden over het onderwerp economie. De partij van Stulp wil het aantal arbeidsplaatsen in het gebied verdubbelen en meer jongeren aan het werk zien te krijgen. GroenLinks zet juist in op minder grootschalige industrie en een proef met het basisinkomen. „Mensen moeten niet werkloos thuis komen te zitten met een basisinkomen”, zegt Stulp. „Werkgelegenheid en duurzaamheid kunnen hand in hand gaan”, zegt Knip.

Het bedrijf ESD-SIC in Farmsum leverde een pittige discussie op. ESD is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest vanwege gesteggel met de provincie over uitstoot en stofexplosies (zogenaamde blazers). GroenLinks vindt dat het bedrijf zich aan de regels moet houden. Doet het dat niet, dan moet het sluiten. Dat gaat verschillende lijsttrekkers te ver. „Zo eenvoudig is het niet. Er zijn gezinnen van dat bedrijf afhankelijk”, stelt Annalies Usmany (Lokaal Belang Eemsdelta).

‘Sexy onderwerp’

Een ‘sexy’ onderwerp, zei Bé Schollema gekscherend toen hij en Pier Prins (CDA) met elkaar in gesprek gingen over vrije tijd en toerisme. De twee zijn allebei wethouder in Loppersum. „De kans dat wij elkaar over dit onderwerp in de haren vliegen is klein.”

En inderdaad: de twee waren het behoorlijk met elkaar eens: ‘trots zijn op wat er is in het gebied’ en ‘uitstralen waar je goed in bent’.

„Ik mis ambitie”, reageerde Usmany (LBE). Zij ziet mogelijkheden voor arrangementen en het beter vermarkten van de voorzieningen in de regio. Meindert Joostens (CU) wilde over dit onderwerp nog ‘een spade dieper insteken’, door het onder meer te hebben over het onderhoud van fiets- en voetpaden.

Lange inleidingen

Het onderwerp wonen en aardbevingen werd besproken door Usmany (LBE) en Jan Ottens van de SeniorenPartij. In dit gesprek passeerden heel veel onderwerpen de revue. De voorzitter van het debat moest meermaals inbreken om de lange inleidingen af te kappen.

Waar de lijsttrekkers van de partijen het in ieder geval over eens lijken te zijn is dat er ruimte moet zijn voor verschillende woonvormen en dat veiligheid voorop staat in het gebied. Ottens noemde de miljoenen die vanuit het rijk naar de regio komen een ‘afkoopsom’.

Schollema (PvdA) zei over versterking en NPG dat het geld wat deze kant op komt niet niks is, maar ook niet genoeg. „Ik zou graag na onze eerste periode willen zeggen dat we een goede slag gemaakt hebben, maar daar ben ik niet zeker van.”

‘Shizzle in beweging krijgen’

Mark Pereboom (Jongerenpartij Eemsdelta) en Meindert Joostens (ChristenUnie) sloten het debat af met een discussie over de toekomst en uitdagingen, zoals het sociaal domein en krimp.

Joostens denkt dat krimp niet iets is wat je moet bestrijden, maar waar je op in moet spelen. Pereboom stelt dat er niet in problemen, maar in oplossingen moet worden gedacht: „op die manier gaan we die shizzle die speelt daadwerkelijk in beweging krijgen.”

Businessclub Delfzijl en Ondernermersclub Eemsdelta

Het debat werd georganiseerd door Businessclub Delfzijl en Ondernemersclub Eemsdelta. Vorige week dinsdag debatteerden de tien lijsttrekkers ook met elkaar, maar dat debat verliep behoorlijk tam.

Nog twee dagen en dan tijgen de inwoners van Delfzijl, Appingedam en Loppersum naar de stembus. Groningse Kamerleden en landelijke lijsttrekkers roepen de inwoners van de drie gemeenten op om - ondanks corona - te gaan stemmen. Op 1 januari 2021 gaan de drie gemeenten samen verder als de gemeente Eemsdelta.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen