Ook de tweede zittingsdag rond de gewelddadige dood van de 51-jarige Griekse restauranthouder Lazaros Kounatidis heeft geen duidelijkheid gebracht over wat er op 16 augustus in Hoogkerk is gebeurd. Alle drie verdachten zijn onschuldig, betoogden de advocaten maandag. En dat kan niet.

Vorige week eiste het Openbaar Ministerie (OM) gevangenisstraffen van acht jaar tegen de verdachten. Het gaat om Robin P. (24) en zijn vader Nico (51) P. en om Alex van der V. (23). Maandag waren de advocaten aan de beurt.

De grote vraag is: wie heeft Kounatidis twee keer met een mes in de rug gestoken? Want dat is de man fataal geworden. Het OM stelt dat het gedrag van alle drie de verdachten heeft bijgedragen aan de dood van Kounatidis. Daarmee zijn zij even schuldig, wat de strafeis verklaart. Het is er eentje van ‘samen uit, samen thuis’.

‘Ongeloofwaardig en leugenachtig’

De advocaten zien dat anders. Zij wijzen naar de verklaringen die volgens hen ongeloofwaardig en leugenachtig zijn, naar summier onderzoek van de politie en naar getuigen die verklaringen aflegden die gunstig zijn voor de eigen cliënt. De advocaat van Robin wijst naar Alex, de advocaat van Alex naar Robin. Ook werd een vierde persoon genoemd als mogelijke dader. Deze persoon was die nacht ook aanwezig. De mogelijkheid van een persoonsverwisseling werd geopperd.

Wat wel duidelijk is geworden is dat de agressie is uitgegaan van Lazaros Kounatidis en diens zoon. Herhaaldelijk werd gezegd dat de zoon zijn vader met onware verhalen zou hebben opgehitst. Kounatidis en Nico P. hadden als vaders eerder een ruzie tussen hun zonen uitgepraat. Nico P. verklaarde op de eerste dag van het proces dat hij het altijd goed kon vinden met Kounatidis.

Dat beide partijen vooraf hadden afgesproken elkaar te treffen (en niet om koffie te drinken) dan wel dat het latere slachtoffer door de verdachten naar Hoogkerk is gelokt, is niet aannemelijk geworden. Dat waren aanvankelijk wel de geruchten.

Noodweer

Mochten de rechters van mening zijn dat de drie verdachten wel geweld hebben gebruikt, dan moet er volgens de raadslieden sprake zijn van noodweer. Nico werd met een ploertendoder aangevallen door een withete Kounatidis, zoon Robin sprong tussenbeide om zijn vader te beschermen. Nico P. zei dat ook: ,,Robin heeft mijn leven gered.’’

Het OM ging niet in op de verweren van de advocaten. De officier van justitie deed de pleidooien die bijna vier uren in beslag hadden genomen, af met een ‘ik heb niets nieuws gehoord’.

Advocaat Floris Koopman - hij staat Alex van der V. bij - meldde dat de rust in Hoogkerk nog niet is weergekeerd. Vanuit de hoek van de zoon van Kounatidis worden volgens hem dreigementen geuit richting de verdachten. Er zou zelfs een prijs op hun hoofd zijn gezet.

De rechtbank neemt extra tijd om uitspraak te doen. Niet over de gebruikelijke twee weken, maar op 17 mei.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Rechtbank