UMCG schorst huisarts om seksuele relatie met patiënte

Het UMCG heeft een huisarts van de Academische Huisartsenpraktijk Groningen geschorst omdat hij een seksuele relatie had met een patiënte. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de arts voor het medisch tuchtcollege gedaagd.

De huisarts behandelde de patiënte al sinds 1993, en ging vaak bij de vrouw op visite omdat ze beperkt mobiel was. In het voorjaar van 2014 kuste hij haar op de wangen en de mond, en in de periode daarna hadden ze veel e-mailcontact. Eind dat jaar wilde de vrouw naar een andere huisarts en stuurde hij haar dossier ook op aan die andere arts. Maar er ging iets mis met het openen van het dossier uit de mail, waardoor de vrouw toch als patiënt bij de huisarts ingeschreven bleef.

Verdriet en boosheid

Eind 2014 en begin 2015 hadden ze nog twee keer contact, waarbij gezoend en geknuffeld werd. Via de mail hadden ze ook contact met soms seksueel getinte inhoud. De huisarts gaf wel aan dat dit niet hoorde, de vrouw gaf aan ‘pijn, verdriet en boosheid’ te voelen en ze voerden een gesprek met een therapeute er bij. Eind 2015 werd de behandelrelatie beëindigd en ging de vrouw uiteindelijk naar een andere huisarts over.

Eind 2016 meldde een psychiater van ggz-instelling Lentis die de vrouw behandelde de affaire bij de leiding van het UMCG. Dat liet de zaak onderzoeken. Eind 2018 werd de arts geschorst door zijn werkgever. Hij mag niet meer in de huisartsenpraktijk van het UMCG werken en ook niet meer als opleider van andere huisartsen. Maar hij werkt nog wel als waarnemer in andere huisartsenpraktijken en in avond- en weekenddiensten.

Schaamte en angst

De man erkende dat hij fout is geweest en stelt dat hij het in eerste instantie niet heeft gemeld bij zijn collega’s uit schaamte en uit angst voor de gevolgen. ,,Ik bied mijn verontschuldigingen aan aan iedereen die hierdoor gekwetst is’’, zei hij voor het tuchtcollege.

De inspectie verwijt hem behalve dat een liefdesrelatie met een patiënt niet is toegestaan ook dat hij met de relatie is doorgegaan terwijl hij wist dat hij moest stoppen haar als patiënte te behandelen. ,,Het ging ook om een kwetsbare patiënte’’, vond de advocaat van de inspectie.

Geen risico herhaling

De advocaat van de arts wees erop dat ook uit onderzoek van het UMCG bleek dat er geen risico was voor herhaling en dat de klacht van de inspectie wel erg lang op zich had laten wachten. ,,Het gaat om drie verwerpelijke contacten, er is geen sprake geweest van een jarenlange relatie.’’

menu