Dit is waarom de studenten van Vindicat worden gestraft: ze drinken te veel, ze veroorzaken te veel incidenten en ze staan niet open voor een cultuuromslag

Het gebouw van Vindicat aan de Grote Markt in Groningen. Foto: DvhN

Het overmatig drankgebruik binnen Vindicat is onvoldoende aangepakt. Dit is een van de redenen waarom de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool het corps geen accreditatie geeft.

De onderwijsinstellingen volgen hiermee het advies van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties. ‘De maatregelen van de afgelopen jaren hebben nog niet voldoende geleid tot de gewenste cultuurverandering. De commissie vindt ook dat er onvoldoende regie van de Senaat is in het voorkomen van incidenten tijdens de coronacrisis.’

Rector Wessel van Giezen liet al eerder weten dat de senaat moeilijk tweeduizend leden in de gaten kan houden, maar dat ze alles doet om ze op de gevolgen van hun gedrag te wijzen.

Onvoldoende regie van de Senaat

Het verlies van de accreditatie houdt in dat de beide besturen besloten Vindicat tot 15 september 2021 niet uit te nodigen voor officiële gelegenheden, zoals de opening van het academisch jaar. Vindicat verloor in 2018 ook haar accreditatie met als gevolg dat zij de bestuursbeurs van 30.000 euro niet kreeg. Dat is deze keer niet het geval. De beurs is reeds verleend en kan niet worden teruggevorderd.

Cultuur te weinig veranderd

De commissie benoemt een aantal kritiekpunten. ‘Het urgentiegevoel om overmatig alcoholgebruik binnen de vereniging aan te pakken lijkt nog te ontbreken. Proactief beleid ten aanzien van de gewenste cultuurverandering ontbreekt; er wordt reactief, achteraf gereageerd op incidenten. Interne enquêtes tonen aan dat de leden van Vindicat onvoldoende een cultuurverandering ervaren. Ondanks dat de Senaat de CvB’s (colleges van de Hanze en de RUG) en de politie consequent informeert in geval van incidenten, hebben zij verzuimd dit te doen bij een recent incident vlak voor de Kermesse: een evenement dat ondanks corona doorgang kon vinden.’

Annemarie Hannink, lid van het College van Bestuur Hanzehogeschool: ,,De coronacrisis is voor iedereen lastig, ook voor studenten en studentenorganisaties. Juist dan is een gezonde en veilige studentengemeenschap in Groningen van groot belang. Ondanks de inspanningen en ervaringen van de afgelopen jaren is de veranderingsbereidheid binnen Vindicat helaas nog niet voldoende breed gedragen.”

‘Bal ligt bij Vindicat’

Rector Magnificus Cisca Wijmenga van de RUG. ,,In deze tijd is het des te belangrijker om je aan de regels te houden en het goede voorbeeld te geven. Dat mogen we verwachten van de oudste studentenvereniging van Nederland. Ik hoop dat de urgentie gevoeld wordt bij de Senaat en de leden, ook ten aanzien van de meldingen en de daaruit voortkomende verbeteracties. De bal ligt bij Vindicat; wanneer zij de cultuurverandering voldoende weten door te zetten, komen ze in aanmerking voor een heraccreditatie.”

Vindicat heeft wel stappen gezet

De commissie ziet wel dat er stappen zijn gezet. ‘Zij realiseert zich dat de coronacrisis ook het besturen van de vereniging moeilijk maakt. Ook ziet de commissie dat er stappen zijn gezet in het melden van incidenten door de Senaat, en uit het verslag van Vindicat blijkt dat de vorige en huidige Senaat maatregelen heeft genomen om het veranderingsproces op gang te brengen. De commissie noemt in het bijzonder de thema-avonden met aandacht voor diversiteit, cultuurverandering, het schenken van alcoholvrij bier en het aanbieden van water tijdens feesten.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen